Ilustračná foto - personál

Práca anestéziologickej sestry spája všetky odbory

Aj toto odznelo na XIII. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, na ktorej sa 13. – 14. októbra zúčastňujú v Košiciach aj zdravotníci zo zahraničia.  Organizuje ju SKSaPA, Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Košice I. a Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Košice II., Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura Košice, I. Klinikou anestéziológie a intenzívnej medicíny a Oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Konferenciou sprevádzal PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s., predseda Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, spoluorganizátor, ktorý svoje pracovné pôsobenie začínal práve v Košiciach, v UNLP.

A. Kellnerová: Verní svojim pacientom

Všetkým sestrám, ale aj ďalším kolegom, ktorí pracujú v mimoriadne náročnej oblasti anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, sa na úvod poďakovala naša námestníčka Úseku ošetrovateľstva PhDr. Alena Kellnerová, PhD.  za to, ako zvládli uplynulé dva ťažké pandemické roky.  „Napriek obdobiu, ktoré sme prežili a ktoré zanechalo v každom z nás inú stopu, zostali ste pri pacientoch. Ďakujem, že naďalej ostávate pri našich slovenských pacientoch a verím, že budeme verní našej krajine a povedomie nášho povolania – sestry bude aj celospoločensky ocenené.“

Ľ. Beňa: Veľmi si vážim sestry

Týmito slovami oslovil kolegov na úvod riaditeľ UNLP MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH. „Ako lekár viem, že komunikácia a zdravotná starostlivosť o pacienta by bez sestry neexistovala.“ Prácu sestier na oddeleniach anestéziológie považuje za mimoriadne náročnú a dôležitú. „Žijeme vo veľmi dynamickej dobe, čo vníma každý z nás. Každopádne sme povinní veľmi kreatívne, dynamicky a pragmaticky reagovať na všetky situácie, aby  zdravotná starostlivosť, na ktorú sú naši pacienti odkázaní, bola poskytovaná aj naďalej tak, ako má.“

Prednosta KAIM: Ruky sestier sú neoceniteľné

Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., prednosta I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny rovnako zdôraznil, že práca v anestéziologickom tíme je mimoriadne dôležitá. „Vaše ruky sú neoceniteľné. Veľmi si vážime vaše srdcia,  váš vzťah ku práci, k našim pacientom. Vieme, aké to bolo teraz v kritických situáciách a práve na tom sa ukázalo, aké veľké opory vo vás sestrách máme my lekári.“

Aj konferencii dominuje covid a náročná situácia v zdravotníctve

Sestry si však zaspomínali aj na časy, 90-te roky, kedy bol v zdravotníctve nedostatok pracovných miest a nie každá z nich sa dostala na také oddelenie, či pracovnú pozíciu, ktorú chcela. O prácu anestéziologickej sestry sa zaujímala aj Mgr. Iveta Fabiánová z nášho OAIM na Rastislavovej ulici.  Na Oddelenie anestéziológie a intenzívne medicíny (OAIM) sa však dostala až po dlhých rokoch, v roku 2010. „A po 12 rokoch anestéziologickej praxe môžem povedať, že nie každá sestra môže pracovať na OAIM. Aj u nás to vidno. Je fluktuácia a ľudia to často nezvládajú. Zažili sme to aj počas covidu, keď k nám prišli pracovať sestry z iných medicínskych pracovísk a po pár hodinách práce odišli, lebo tú prácu nezvládli.  Každý z nás sa na OAIM môže dostať ako pacient, preto je veľmi dôležité, aby sestry vedeli, čo táto práca vyžaduje.“ uviedla I. Fabiánová, ktorá pred rokmi netušila, že jej osudom sa stane práve OAIM.

Predsedníčka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice II. spolu s kolegyňou, predsedníčkou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice I. Mgr. Elenou Červeňákovou popriali sestrám pevné zdravie a dobré pracovné podmienky.

Covid-19 dominuje aj ako hlavná odborná téma košickej anestéziologickej konferencie. Okrem toho sa vša sestry počas dvoch dní budú venovať aj témam: Zvládanie stresu a záťaže v súvislosti s nedostatkom sestier. Kvalita a dostupnosť intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti.