Ilustračná foto - personál

Pre pacientov s cirhózou pečene sme zaviedli život zachraňujúci výkon

Na jar začali naši rádiológovia v spolupráci s kolegami z II. internej kliniky UNLP a LF UPJŠ Košice realizovať miniinvazívnu intervenciu na pečeni. Novinku zaviedli hepatológovia spolu s intervenčnými rádiológmi z Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód UNLP a LF UPJŠ. Už v tom čase však lekári plánovali posunúť miniinvazívny operačný zákrok ešte ďalej v prospech pacientov s cirhózou pečene. Významnú pomoc im pritom poskytli kolegovia, rádiológovia z FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Podstata miniinvazívnej intervencie na pečeni spočíva v tom, že sa do vnútornej žily zavedie kanyla a cez ňu sa dostáva intervenčný rádiológ do ciest cievneho riečiska pečene. Tu sa priamo meraním tlakov v pečeni – v pečeňovej žile určuje tlakový rozdiel medzi portálnym a systémovým riečiskom. Na to nadväzuje tzv. transjugulárna biopsia pečene, kedy sa priamo z pečeňového parenchýmu odoberá vzorka pečene, ktorá sa odosiela na histologické vyšetrenie.

Miniinvazívna intervencia na pečeni so spojkou TIPS

Ambíciou našich hepatológov z II. internej kliniky však bolo rozšíriť túto metodiku o TIPS – transjugulárnu interhepatálnu portosystémovú spojku (shunt). To sa im nedávno podarilo.

„Pre pacientov s cirhózou pečene predstavuje TIPS dôležitú liečebnú modalitu,  v niektorých prípadoch ide o život zachraňujúci invazívny výkon,“ približuje doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.  zástupkyňa prednostu II. internej kliniky. Pečeň je komplikovaný systém, cez ktorý preteká žilová krv z tráviaceho traktu a priváža živiny, ktoré boli vstrebané z potravy. Medzi týmito látkami sa však nachádzajú aj nezdravé škodliviny, preto je potrebné, aby krv pretiekla cez pečeňový parenchým. Ten to celé prefiltruje a prečistí krv, oddelí nezdravé látky, ktoré je potrebné odbúrať a vylúčiť. „Prvú intervenciu s vložením TIPS-u v UNLP podstúpila pacientka s cirhózou pečene. Cirhóza je proces, pri ktorom dochádza k zjazveniu pečeňového tkaniva (spomínaného parenchýmu). V dôsledku toho, že je toto tkanivo chorobne zmenené, dochádza v ňom k žilovému pretlaku, tzv. portálnej hypertenzii. Tá sa manifestuje celou radou klinických komplikácií,“ vysvetľuje docentka Dražilová.

Shunt = spojenie, ktoré zachraňuje a uľahčuje život

Cieľom pri tomto zákroku je, aby sa žilový pretlak (hypertenzia) odľahčil. Cestou k tomu je vytvoriť spojenie medzi inou žilou v pečeňovom parenchýme a medzi venou portae, portálnym riečiskom.

„My sme tie dva systémy prepojili tak,  aby sme obišli pečeňový parenchým.  Vytvorili sme širokú umelú cestu, cez ktorú žilová krv môže odtiecť, čo odľahčilo pacientke celý portálny systém. Postupne sa zredukuje pretlak, a tým pádom ťažkosti, ktoré má, ustúpia,“ vysvetľuje podstatu výkonu intervenčný rádiológ MUDr. Štefan Pataky.

Zákrok trval približne hodinu

„Z nášho pohľadu ide o  technicky náročnejší výkon,  operatér sa musí doslova prepichnúť z jedného cievneho systému do druhého. Samozrejme, aj samotné vpichy majú svoju mieru komplikácií a možného rizika, vyžadujú si istú formu skúseností a tiež  poznanie pacientov. Ide totiž o ťažko chorých pacientov, ktorí majú cirhózu pečene, čiže hrozí riziko intenzívneho krvácania, pokiaľ by došlo k chybe pri takomto zákroku,“ zdôraznil MUDr. Michal Žilinčan, intervenčný rádiológ z FNsP F. D. Roosevelta, ktorý našich rádiológov pri prvých zákrokoch odborne sprevádzal.

Banskobystrická nemocnica je slovenskou špičkou na tento typ výkonov a lídrom v transplantáciách pečene.

Čo je TIPS?

TIPS (transjugulárny intrahepatálny portosystémový shunt) je intervenčný výkon. „Zavádza sa skratka – spojovacia trúba, medzi systémový krvný obeh a portálny krvný obeh. Pacienti s cirhózou pečene majú hypertenziu, čiže vysoký tlak v pečeni. „Pointa výkonu je v tom, že sa zavedie spojka, ktorá spojí dva obehy, čo vedie k zníženiu tlaku v portálnom riečisku a tým pádom sa minimalizuje riziko niektorých vážnych zdravotných komplikácií u pacientov s cirhózou pečene. Je to premosťujúci a v niektorých prípadoch život zachraňujúci výkon,“ vysvetľuje docentka Dražilová.

Ktorí pacienti môžu podstúpiť takýto zákrok?

„Indikujeme ho u pacientov s cirhózou pečene v prípade dvoch komplikácií. Prvou je krvácanie z ciev pažeráka (varixov). Sú to pacienti, ktorí sú akútne ohrození na živote pre pokračujúce krvácanie z pažeráku. Po život zachraňujúcom zavedení TIPS u nich nasleduje úvaha o transplantácii pečene.“

Druhou skupinou sú pacienti s rezistentnou tvorbou tekutiny v brušnej dutine (ascites). „V týchto prípadoch musíme pacientom opakovane odstraňovať tekutiny z brušnej dutiny (tzv. punkcie ascitu). Nejde o okamžité, život ohrozujúce stavy, ale o pacientov, ktorým v dlhodobom horizonte znížime produkciu vody. Sú to už prípady, ktorým opakovane, aj týždenne realizujeme punkcie, dostávajú lieky, aby sa zabránilo tvorbe vody, ale už to nestačí. Mali sme aj pacienta, ktorému sme z brušnej dutiny vypumpovali doslova  hektoliter vody,“ vysvetľuje docentka Dražilová. „Čiže v týchto prípadoch je TIPS premostením pre zlepšenie zdravotného stavu pacienta a opäť tým otvárame otázku transplantácie pečene.

Prof. Peter Jarčuška: Máme ambíciu pomáhať pacientom s chorobami pečene z celého východného Slovenska

Prednosta II. internej kliniky UNLP a LF UPJŠ Košice, dekan LF UPJŠ, prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. ocenil vynikajúcu spoluprácu s lekármi z FNsP z Banskej Bystrice pri zavádzaní všetkých noviniek. „Spolupráca s kolegami  je v oblasti liečby pečene a zákrokov na pečeni mimoriadne intenzívna. Našou ambíciou je poskytnúť pacientom na východnom Slovensku s chorobou pečene tento typ výkonu, doposiaľ ho museli vyhľadať na strednom Slovensku. Je to posledný kamienok v mozaike v rámci hepatologickej liečby, potom už nasleduje len transplantácia pečene.“ Tá sa v rámci Slovenska realizuje na jedinom pracovisku, práve v Banskej Bystrici. 

Vysvetlenie dôležitých pojmov  

Vena portae alebo vrátnica je jedna z najdôležitejších žíl v tele.  Privádza krv z brušných orgánov do pečene. Za normálnych okolností je v pečeňovom systéme tlak krvi nižší ako v systémovom krvnom obehu. U pacientov s cirhózou pečene tento tlak stúpa, vzniká tzv. portálna hypertenzia, ktorá je zodpovedná za celý rad život ohrozujúcich komplikácií.

Krv priteká cez venu porte. Toto riečisko sa volá portálne riečisko, v dôsledku toho, že je pečeň chorobne zmenená a zjazvená, nepreteká žilová krv takým spôsobom ako by mala, ale vzniká tzv. portálna hypertenzia, tzv. žilový pretlak. Krv tým pádom nepretečie cez to zjazvené pečeňové tkanivo, ale hromadí sa pred pečeňovým parenchýmom a hľadá si iné cesty. V dôsledku tohto procesu majú pacienti rôzne komplikácie a rôzne prejavy, hromadí sa im napríklad tekutina v bruchu, výrazne chudnú a mnoho ďalších. Na  zdravotný stav pacienta to má veľmi vážne následky, pričom riziko úmrtia v strednodobom horizonte je vysoké.

Informácie o zavádzaní miniinvazívnej novinky nájdete tu: https://unlp.sk/aktualita/27-rocny-pacient-s-cirhozou-pecene-patril-medzi-prvych-ktori-v-unlp-vyskusali-miniinvazivnu-novinku/