Ilustračná foto - personál

Prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Peter Urdzík sa stal profesorom

Profesor Peter Urdzík

Prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová, vymenovala 18. januára 2022 tridsaťtri profesoriek a profesorov vysokých škôl. Jedným z menovaných bol aj prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky našej nemocnice prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH, mim. prof.
Peter Urdzík pracuje v našej nemocnici od júna 2004 a kliniku, na ktorej sa v minulom roku narodilo viac ako 1 600 detí, vedie od 24. mája 2012.
Profesor Peter Urdzík je spolugarantom predmetu gynekológia a pôrodníctvo na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. je školiteľom vo viacerých zdravotníckych špecializačných študijných programoch a uverejnil viac ako 190 publikácií.
Titul profesor získal v odbore Gynekológia a pôrodníctvo.

Srdečne BLAHOŽELÁME!