Ilustračná foto - personál

Predseda vlády Eduard Heger navštívil UNLP v Košiciach

Premiér E. Heger si prezrel priestory zrekonštruovaných pracovísk našej nemocnice v areáli na Triede SNP a oboznámil sa s kľúčovými projektmi na opravu budov, do ktorých sa niekoľko desiatok rokov neinvestovalo, vrátane obnovy historických budov v 100-ročnom areáli na Rastislavovej 43, ako aj s možnosťami ich viaczdrojového financovania

Za posledné dva roky sa v UNLP investovalo do modernizácie viac ako 2,5 milióna eur. Na prístrojové a zdravotnícke vybavenie sa použilo 800-tisíc eur a na rekonštrukciu, modernizáciu a stavebné úpravy ďalších takmer 1,8 milióna eur. Išlo o opravy hydroizolácie striech, kúpu nových operačných stolov, medicínskeho vybavenia, či doplnenie vetrania a klimatizácie.

Premiér navštívil lôžkový monoblok v areáli na Triede SNP

Predseda vlády E. Heger si prezrel priestory zrekonštruovanej JIS na I. chirurgickej klinike, kde sa preinvestoval 1 mil. eur, ako aj Neonatologické oddelenie, na ktorých modernizáciu boli použité kapitálové výdavky Ministerstva zdravotníctva SR. „Zdravotníctvo je pre mňa a moju vládu prioritou. V našom zdravotnom systéme máme obrovský investičný dlh z minulosti a je našou povinnosťou ho riešiť. Aj preto sa snažíme čo najviac peňazí smerovať do modernizácie našich nemocníc po celom Slovensku“, povedal premiér. Aktuálne finišujú práce s rekonštrukciou cca 6333 m2 striech v areáli na Triede SNP za pol milióna eur, ktoré prinesú nemocnici najmä energetické úspory. Pred ukončením sú rekonštrukcie na I. a II. internej klinike.

Obnovou prešlo viacero medicínskych pracovísk v historickom areáli na Rastislavovej

Z vlastných prevádzkových zdrojov nemocnica realizovala vnútornú rekonštrukciu časti priestorov Kliniky infektológie a cestovnej medicíny, Urologického oddelenia, I. stomatologickej a maxilofaciálnej chirurgie, Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a vynovila lôžkovú časť priestorov IV. internej kliniky, všetko v areáli na Rastislavovej 43. Vďaka týmto investíciám sa výrazne zlepšili lôžkové priestory pre pacientov a skvalitnili pracovné podmienky pre zdravotníckych pracovníkov.

UNLP bude rekonštruovať aj v roku 2023, uchádzať sa bude o väčšie investície 

Naša nemocnica plánuje v obnove zdravotníckych pracovísk pokračovať aj v tomto roku a bude sa snažiť získať finančné prostriedky z viacerých zdrojov, aj z Plánu obnovy. „Plán obnovy poskytuje možnosť obnovy historických a pamiatkovo chránených budov s cieľom úspory energií. Je to príležitosť na financovanie rekonštrukcie aj pre 100-ročný areál nemocnice v Košiciach,“ doplnil premiér Eduard Heger.
V rámci III. výzvy plánu obnovy na projekty do 5 miliónov eur sa UNLP bude uchádzať o finančné prostriedky k dvom ďalším projektom – Urgentný príjem a Jednotka intenzívnej starostlivosti Neurochirurgickej kliniky na Triede SNP 1.