Ilustračná foto - personál

Prestížne ocenenie pre našich neurológov za profesionálnu starostlivosť o pacientov s NCMP. Už po 3-krát.

diamonds awards_ neurologia UNLP

UNLP už po tretíkrát získala najvyššie celosvetovo uznávané ocenenie ESO ANGELS AWARDS – diamantový status. Tím pre liečbu cievnych mozgových príhod Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, sa celý rok 2021 profesionálne, na základe medzinárodných odporučení, staral o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou (NCMP). Získali za to celosvetovo uznané prestížne ocenenie, Eso Angels Awards 2021 Diamond Status – diamantovú cenu. „Považujeme to za veľké ocenenie našej vytrvalej práce v prospech pacientov. U nás nájdu okamžitý zásah personálu. Prioritou je akútna liečba pacienta s následnou rehabilitáciou bez následkov. A to sa nám už roky darí,“ hovorí prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, prednostka Neurologickej kliniky UNLP Košice na Tr. SNP.

European Stroke Organisation (ESO) je európska lekárska organizácia, ktorá riadi liečbu NCMP podľa najnovších vedeckých poznatkov. Cieľom iniciatívy ANGELS je zvyšovať úroveň liečby a starostlivosti o pacientov s náhlou mozgovou príhodou vo všetkých krajinách sveta. Podrobné údaje o liečbe každého jedného pacienta zaznamenávajú a zhromažďujú v Národnom registri, odkiaľ sa anonymizované odosielajú do registra RESQ. Tieto údaje slúžia na monitorovanie kvality v jednotlivých nemocniciach a podľa nich sa udeľuje ocenenie Angels Awards. Hodnotí sa percento pacientov, ktorí dostávajú intravenóznu trombolýzu, percento pacientov liečených mechanickou trombektómiou, čas za ako rýchlo je akútna liečba podaná, následky u pacientov, ako aj sekundárna prevencia u liečených pacientov. Tieto limity predurčujú, kto získa zlaté, platinové a najprísnejšie hodnotené diamantové ocenenie.

Prof. Gdovinová s oceneniami

Tím Neurologickej kliniky patrí medzi lídrov v liečbe mozgových príhod na Slovensku

„Ak pacient spĺňa kritériá pre podanie akútnej liečby, už na CT pracovisku môže dostať liek, ktorý rozpúšťa krvnú zrazeninu do 4,5 hodiny od prvých príznakov CMP. Pokiaľ sa ale zistí, že pacient má uzáver veľkej cievy, zrazeninu z nej mechanicky odstráni intervenčný rádiológ trombektómiou. Na tento zákrok k nám transportujú pacientov z celého Košického a Prešovského kraja,“ hovorí prof. Gdovinová.

 Čas je kľúčový, od neho závisí pacientov život

Trombektómiu je možné vykonať do 6 a za určitých okolností až do 24 hodín od objavenia sa prvých príznakov mŕtvice, schválili ju v roku 2015 ako liečbu prvej línie, odvtedy ju robíme aj v UNLP. Je vysoko účinná a bezpečná pri ťažkých mozgových príhodách, kedy sa uzavrie veľká tepna, ktorá zásobuje mozog krvou. Môže pacientovi zachrániť život a zvrátiť ochrnutie. „Obnovuje prietok krvi do mozgu spriechodnením tepny, uzavretej krvnou zrazeninou, pomocou katétrových zariadení zavedených cez slabinu alebo zápästie a zachraňuje mozgové tkanivo pred trvalým poškodením,“ vysvetľuje MUDr. Piotr Pedowski, vedúci lekár Cerebrovaskulárneho oddelenia Kliniky rádiológie a zobrazovacích metód. Ročne tu takto ošetria vyše 400 pacientov.

Patríme k nemocniciam s najvyšším počtom endovaskulárnych výkonov

Od roku 2018 pracujú v UNLP traja invazívni rádiológovia a pracovisko s nepretržitou prevádzkou navýšilo počet zákrokov natoľko, že priamo ovplyvnilo aj celoslovenské výsledky. „Na Slovensku sa v súčasnosti endovaskulárne lieči 10% pacientov s NCMP, čím SR spĺňa kritériá určené pre európske krajiny na obdobie rokov 2018-2030, a už teraz ich nielen spĺňame, ale aj prekračujeme,“ dodáva prof. Gdovinová, ktorá je zároveň prezidentkou Slovenskej neurologickej spoločnosti. 

Príznaky mozgovej porážky sú zreteľné

„Pri NCMP dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením, alebo krvácaním do mozgu. Odhalia to: porucha mimiky tváre – postihnutý nie je schopný symetrického úsmevu; ďalej slabosť končatín na jednej strane tela – pacient má problém predpažiť či upažiť horné končatiny a tiež problémy s rečou,“ opisuje signály NCMP profesorka.

Ľudia robia sami pre zdravie málo, radšej chcú lieky

Nielen obezita, aj vysoký krvný tlak a porucha metabolizmu tukov sú rizikové faktory. „Človeka mrzí, keď príde mladý pacient s NCMP len preto, že nebral lieky na vysoký krvný tlak. Aj ľuďom s búšením srdca odporúčam, aby vyhľadali lekára, môže totiž ísť o fibriláciu predsiení, čo tiež predstavuje riziko vzniku mŕtvice. Prevenciou pred ochorením je jednoznačne zdravá strava a dostatok pohybu,“ pripomína prof. Gdovinová.