Ilustračná foto - personál

Prezidentka Čaputová prijala v paláci našich najmladších rómskych darcov obličiek

„Vylučovanie a nenávisť máme šancu poraziť iba vtedy, ak budeme spoločne rozširovať priestor ľudskosti a solidarity.“ S týmito slovami prijala prezidentka SR Zuzana Čaputová finalistov projektu Roma Spirit v prezidentskom paláci. Pri neformálnom rozhovore vyjadrila najmladším rómskym darcom veľký obdiv, úctu a rešpekt za ich odvážne rozhodnutie, zvlášť v takom mladom veku. Prezidentka sa zaujímala aj o prácu Transplansplantačného centra UNLP Košice a aktuálne informácie o počtoch čakateľov na obličku v našom štáte. „Aktuálne je na čakacej listine približne 300 ľudí, ktorí čakajú na vhodného darcu obličky. Sú medzi nimi aj takí pacienti, ktorí na transplantáciu čakajú opakovane,“ hovorí bývalý prezident výboru Slovenskej transplantologickej spoločnosti a riaditeľ UNLP Košice, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, CETC.

Veľvyslankyňa Holandského kráľovstva: „Ste vzorom, ktorý treba nasledovať

Najmladších živých darcov obličky s vďačnosťou prijala aj veľvyslankyňa Holandského kráľovstva na Slovensku, Gabriella Sancisi. Ako jediní si, pri predstavení sa v jej rezidencii, vyslúžili potlesk ostatných. „Nominovaní na ocenenie Roma Spirit, ako aj partneri iniciatívy preukázali úctu k životu druhých. Pomáhajú iným čeliť ťažkým okolnostiam, ktoré často nemôžu sami ovplyvniť. Byť nominovaným znamená, že pomáhate ľuďom okolo seba zlepšiť ch život. Ste vzorom, ktorý treba nasledovať,“ privítala pani veľvyslankyňa finalistov.

O mimoriadne humánny počin mladých ľudí, ktorí sa rozhodli darovaním svojho orgánu zlepšiť život svojim blízkym, sa osobne zaujímal aj veľvyslanec Spojených štátov amerických Gautam Rana. Príbeh Moniky a Lukáša tiež oslovil splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity: „Sú príkladom obetavej lásky k blízkemu. Toto ich posolstvo je pre nás veľkým darom,“ povedal splnomocnenec Ján Hero (na fotografii vpravo).

Darovanie obličky za života inému sa považuje za najvyšší prejav šľachetnosti a ľudskosti. V takmer 90% prípadoch ide totiž o transplantácie obličiek od mŕtvych darcov. Príbeh našich živých mladých darcov v prezidentskom paláci dojal viacerých účastníkov a stali sa pre všetkých veľkou inšpiráciou, motiváciou k ľudskosti a obetavosti. Diskusie sa viedli aj o možnostiach darcovstva orgánov. „Považujeme za dôležité o darcovstve hovoriť. Rozprávajte sa o tom so svojimi blízkymi v rodinách, nikdy neviete, kedy bude potrebné sa rýchlo rozhodnúť. Pre príjemcov sú totiž najvhodnejší práve geneticky príbuzní darcovia,“ hovorí Ľuboslav Beňa.

Kde nabrať odvahu?

Niektorí z darcov poznajú iných osobne alebo o nich počuli, niektorí sa stretnú v čakárni ambulancie, vymenia si informácie a dodajú odvahu. „Darca a jeho rodina sa počas vyšetrení musia ubezpečiť, že odberom jednej obličky nedôjde k významnej zmene jeho zdravotného stavu, že bude môcť naďalej pracovať, športovať a žiť život ako pred tým. Lekár však nemôže vydať „záručný list“ na zvyšok života darcu, lebo niektoré situácie a choroby sú nepredvídateľné. Ale v čase odberu musí na všetkých stranách prevládať presvedčenie o bezpečnosti darcovstva,“ hovorí MUDr. Tatiana Baltesová, PhD. z Transplantačného oddelenia UNLP.

Lukáš a Monika získali sebadôveru, úctu k životu, i rešpekt a uznanie vo svojom okolí. „Darcovia aj príjemcovia obličiek sa po zdravotnej stránke majú dobre, s niektorými sme zvládli predpokladané i neočakávané komplikácie, a to ich posilnilo ešte viac,“ dodáva doktorka Baltesová.