Ilustračná foto - personál

Pripomíname si Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Milé kolegyne,

dnes oslavujete svoj sviatok. Vaša rola v starostlivosti o ženu počas tehotenstva, pôrodu a v období šestonedelia je nenahraditeľná. Oceňujeme Vašu odbornosť, kompetencie a praktické zručnosti. Vážime si Vašu ochotu pri zachovávaní dôstojnosti tehotných a rodičiek.
Prosíme Vás, podporujte prirodzené, fyziologické pôrody a šírte osvetu predpôrodnej prípravy i prípravy na rodičovstvo. Spoločne pracujme na zvyšovaní povedomia o Vašej práci.

Prajeme Vám veľa radosti, chuti a odhodlania pri plnení jedinečného poslania!

S úctou,
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, riaditeľ UNLP Košice
PhDr. Alena Kellnerová, MPH, námestníčka Úseku ošetrovateľstva UNLP Košice