Ilustračná foto - personál

Pripravujeme UKRAINE CARE CENTER

UNLP_ UKRAJINA

Pripravujeme UKRAINE CARE CENTER
Takmer 65% lôžok máme obsadených pacientami

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura sme pripravení zriadiť samostatný pavilón pre pacientov z Ukrajiny – UKRAINE CARE CENTER. „Pôvodne sme boli pripravení zriadiť pavilón pre pacientov s ochorením COVID-19, aktuálna covidová situácia nám však umožňuje pripraviť ho pre obete vojny a utečencov z Ukrajiny,“ hovorí generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Ján Slávik, MBA.

Máme hospitalizovaných prvých občanov z Ukrajiny, viac než 10 osôb potrebovalo zdravotnú pomoc

„O prvých ukrajinských pacientov sme sa postarali už uplynulé dni. Hospitalizovali sme na traumatológii dieťa v sprievode matky z Ukrajiny a ešte jednu mladú ženu, ktorá potrebuje našu zdravotnú starostlivosť.“ Pri starostlivosti o ukrajinských pacientov využije UNLP aj kolegov z Ukrajiny. „Máme piatich zdravotníkov, štyroch lekárov a sestru, určite budú nápomocní na urgentných príjmoch a tiež pri liečbe pacientov s covidom, prípadne inými infekčnými ochoreniami. Takisto oslovíme na spoluprácu aj študentov Ukrajincov z LF UPJŠ,“ vysvetľuje J. Slávik.
UNLP predpokladá, že najviac vyťažené budú urgentné príjmy na Tr. SNP a na Rastislavovej ulici. Takisto covidové ambulancie, ktoré sú tiež v areáli na Rastislavovej ulici, už poskytli zdravotnú starostlivosť ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny. Tunajšie medicínske pracoviská zatiaľ naplno slúžia pacientom s ochorením COVID-19.

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme každému

V UNLP sa zdravotníci starajú o každého pacienta z Ukrajiny, ktorý potrebuje ošetrenie. „Každý, kto potrebuje našu pomoc, ju dostane. Samozrejme bezplatne. Aj keď nebude mať doklad totožnosti, postaráme sa oňho, máme skúsenosti aj s takými situáciami. Ľudia z Ukrajiny, ktorí sú pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, dostanú všetky potrebné vyšetrenia a starostlivosť. Ak nie sú verejne zdravotne poistení, úhrada bude realizovaná zo štátneho rozpočtu. Pri pacientoch z Ukrajiny nad 60 rokov sa dá predpokladať, že majú liečbu svojich prípadných ochorení nastavenú. Musíme v nej vedieť pokračovať,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.

Myslieť musíme aj na našich zdravotníkov

Vedenie nemocnice chce zároveň poďakovať každému lekárovi, každej sestre, zdravotníckemu pracovníkovi, ale aj nezdravotníckym zamestnancom nemocnice za obrovskú energiu, vôľu a húževnatosť, s ktorou sa starajú o všetkých pacientov. „Situácia v UNLP nie je jednoduchá. Naši zamestnanci pracujú s plným nasadením už dva roky, mali sme najviac covidových pacientov zo všetkých zdravotníckych zariadení na Slovensku. A stále máme. Takisto nám chýba mnoho lekárov, sestier, sanitárov, fyzioterapeutov, ktorí kvôli covidu ostávajú v izolácii, či v karanténe. Naši zdravotníci aj v tomto čase pracujú s maximálnym nasadením, musíme neustále reorganizovať pracoviská, aby sme vedeli zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov. V tejto neľahkej situácii však v sebe rozhodne musíme nájsť silu a vôľu, aby sme pomohli aj tým, ktorí sa stali obeťami strašnej vojny a našu pomoc potrebujú,“ vyzývajú riaditelia UNLP J. Slávik a Ľ Beňa.

„Prosíme aj pacientov, verejnosť, vážte si našich zdravotníkov. Chránime vaše zdravie, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Blíži sa práve smutné druhé výročie, kedy sme na Slovensku zaznamenali prvý potvrdený prípad covidu. Odvtedy sa naše pracovné a osobné životy zmenili na nepoznanie. Mnohí zdravotníci sú už vyčerpaní a nedostali žiadny čas na oddych. Pokiaľ bude eskalovať vojna na Ukrajine a exodus obetí vojny sa na Slovensku priblíži k stovkám tisíc, budeme aj my v nemocnici potrebovať vašu podporu a toleranciu.“

V UNLP je hospitalizovaných 200 pacientov s ochorením COVID-19

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice máme hospitalizovaných do 200 pacientov s ochorením COVID-19. Obsadenosť covidových lôžok sa za uplynulé dva týždne pohybuje od 60 – 65%. „Lepšia situácia je v tom, že máme menej kriticky chorých pacientov. Umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú počas tejto vlny 3 – 5 pacienti denne. To nám umožňuje čiastočne uvoľniť kapacity na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ hodnotí aktuálnu situáciu generálny riaditeľ.
„Mierne sa zvýšil počet pacientov, ktorí potrebujú vysokoprietokový kyslík prostredníctvom kyslíkových prístrojov. Pokiaľ ide o príjem pacientov na covidových ambulanciách, v tomto smere je situácia stabilizovaná a pokojná,“ doplnil ku covidovej situácii Ľ. Beňa.

K preplácaniu zdravotnej starostlivosti pre ľudí z Ukrajiny, informácie z MZ SR.

Azylanti majú plne preplácanú zdravotnú starostlivosť ako ostatní účastníci systému. Žiadateľ o azyl a žiadatelia o dočasné útočisko majú nárok na neodkladnú a potrebnú indikovanú zdravotnú starostlivosť. Všetky ostatné prípady momentálne rieši MZ SR a vláda SR.