Ilustračná foto - personál

Školská taška prváka by nemala vážiť viac ako 2,5 kg

Školská taška

Predchádzajme u detí problémom s chrbticou. Na deformity chrbtice sa podľa štatistík zdravotných poisťovní na Slovensku liečia ročne desiatky tisíc detí. Potvrdzuje to aj MUDr. Miriam Dziaková, primárka Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UNLP Košice. „Deti školské veku sú našimi častými pacientmi, prejavuje sa u nich chybné držanie tela alebo skolióza. Pokiaľ sa tieto problémy u detí včas nepodchytia a nezvýši sa ich pohybová aktivita, vedie to časom k poruchám statiky chrbtice a tiež ku vzniku skoliózy, ktorá sa môže počas obdobia rastu zhoršovať.“

Väčšina detí dokáže nosením adekvátnych zdravotných pomôcok a pravidelným cvičením zlepšiť svoj zdravotný stav. Cviky sa u každého dieťaťa vyberajú podľa funkčného nálezu, veku a pohybových schopností. „Cieľom cvikov je ovplyvnenie svalovej dysbalancie – vytiahnutie skrátených svalov a následné posilnenie tých oslabených. Dôležité sú aj cviky na správne postavenie nôh, ich správnu funkciu, nakoľko práve nohy sú základom pre správne držanie tela,“ dodáva MUDr. Dziaková.

MUDr. Dziaková primárka fyziatrie balneológie a liečebnej medicíny

Ak sa však ochorenie nepodchytí včas, neskôr môžu hroziť vážnejšie komplikácie obmedzujúce bežné činnosti. „V čase epidémie Covid-u nám poklesol počet detských pacientov s chybným držaním tela, pravdepodobne pre obavu z infekčných ochorení. Nedostatok pohybu počas dištančného vzdelávania, či dlhé vysedávanie pred PC určite nenapomáha zlepšiť fyzickú kondíciu detí školského veku. Práve preto budeme cez školský rok pokračovať v cvičebných programoch pre školákov, pokiaľ nám to epidemiologická situácia umožní. Liečbu a pokračovanie v prevencii chybných držaní tela detských pacientov považujeme za mimoriadne dôležitú, aby sme predchádzali zhoršeniu pohybového vývinu detí, ktorý môže vyústiť do skoliózy,“ uzatvára primárka (na fotke).