Ilustračná foto - personál

Profesor Pavol Jarčuška medzi ocenenými Košičanmi

Ocenený Košican _profesor Pavol Jarcuska

Celkovo 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si v priestoroch Historickej radnice prevzalo z rúk primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka Cenu mesta Košice a Cenu primátora.

O laureátoch Ceny mesta za rok 2021 rozhodlo Mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie, ktorá z prijatých návrhov vybrala 10 jednotlivcov a 3 kolektívy.

Medzi ocenenými bol aj prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. Cenu získal za aktívne pôsobenie a koordináciu postupov v boji s pandémiou nového koronavírusu COVID-19 na regionálnej, celoslovenskej a európskej úrovni a tiež za mediálnu prezentáciu súvisiacich odborných stanovísk pre verejnosť.

Na ocenenie mesta navrhla profesora Jarčušku Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice a Lekárska fakulta UPJŠ Košice.

Odovzdávanie ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením májových osláv Dňa mesta Košice. Keďže do posledných ročníkov zasiahol práve COVID-19 a s ním súvisiace opatrenia, cenu si prevzal Pavol Jarčuška 12. novembra 2021.

Pavol Jarčuška vedie Kliniku infektológie a cestovnej medicíny – https://www.unlp.sk/oddelenie/klinika-infektologie-a-cestovnej-mediciny/kontakty/  LF UPJŠ a UNLP Košice, jej prednostom sa stal krátko po vypuknutí celosvetovej pandémie. V roku 1987 vyštudoval všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ , o tri roky k tomu pridal odbor vnútorné choroby.
Titul profesor získal v roku 2011 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Od roku 1996 je vedúcim centra Starostlivosti pre HIV pozitívne osoby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura.
V rokoch 2007 – 2013 bol prodekanom Lekárskej fakulty UPJŠ. Od roku 2015 je prorektorom UPJŠ pre rozvoj a európsku problematiku. Je predsedom Ústrednej komisie pre racionálnu antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku.
Od roku 2019 je členom vládnej pandemickej komisie v boji s novým koronavírusom.