Ilustračná foto - personál

„Proti niektorým onkologickým ochoreniam máme účinnú zbraň. Naučme sa ju využívať.“

Odznelo pri otvorení Centra pre prevenciu infekcií vyvolaných HPV v Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, na ktorom sa zúčastnili lekári a zdravotníci našej nemocnice, Detskej fakultnej nemocnice (DFN), ako aj predstavitelia KSK či Ligy proti rakovine.

Medzi prvých zaočkovaných nášho HPV centra patril 14-ročný Peter z Košíc, ktorého motivovali rodičia, ale najmä s tým spojené dobré vysvetlenie toho, ako predchádzať vzniku onkologických ochorení. Príkladom vo vakcinácii išla aj námestníčka Úseku LPS pre internistické odbory MUDr. Ivana Baraníková, ktorú nasledovali ďalší  kolegovia z UNLP a nahlásení klienti.

Prevencia u nás na Slovensku viazne

„Miesto toho, aby sme predchádzali zdravotným problémom a komplikáciám, radšej sa neskôr liečime a investujeme do drahej liečby. A pritom by stačilo použiť vopred to, čo máme k dispozícii. Myslím si, že práve forma očkovania proti HPV, hoci si ju aj musíme hradiť, je tou správnou cestou, ako poskladať mozaiku osobnej prevencie každého z nás a viacej sa jej venovať,“ uviedla krátko po očkovaní MUDr. Ivana Baraníková.

17. máj – očkovací deň proti HPV v Centre UNLP

Ďalší očkovací deň bude v pondelok 17. mája od 10.00 hod.

Poradenstvo pre pacientov a záujemcov poskytnú odborníci v Centre. ODPORÚČAME klientom a záujemcom o očkovanie alebo skríning HPV vopred sa nahlásiť a kontaktovať naše centrum ockovacie.centrum@unlp.sk 

Naučme sa s rakovinotvornými vírusmi bojovať očkovaním

„Sme na začiatku procesu eliminácie nádorových ochorení. Je to niečo úžasné, čo v rámci primárnej a sekundárnej prevencie dnes vieme využiť,“ uviedla pri otvorení centra doc. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH, z tímu infektológov UNLP, odborníčka Ústavu epidemiológie UPJŠ LF Košice a zároveň odborníčka na očkovanie z Detskej fakultnej nemocnice Košice. „Očkovanie proti HPV nie je určené len pre deti. Dospelí zabúdajú na to, že máme možnosť primárnej prevencie proti onkologickým ochoreniam.“ 

V roku 2021 Európska komisia vyhlásila Európsky plán boja proti rakovine krčka maternice. To by malo viesť k 90% zaočkovanosti u dievčat v cieľovej populácii do roku 2030 a takisto podporiť očkovanie chlapcov. „Očkovanie pre 12-ročné deti sa tým pádom v uplynulom roku dostalo na Slovensku do kategórie plne hradených zdravotnými poisťovňami. A už to viedlo k zvýšeniu zaočkovanosti u chlapcov aj dievčat, ale žiaľ, nie sú to také údaje, aké sledujeme v iných krajinách,“ dodala MUDr. Urbančíková.

Za veľmi dôležité považuje, aby sa očkovala aj dospelá populácia. Jedine tak sa nám podarí dosiahnuť elimináciu rakoviny krčka maternice. Prvou krajinou, ktorá tento míľnik dosiahne, bude Austrália, kde sa intenzívne očkuje proti HPV od roku 2007. Ide však o krajinu mimo EÚ.

„Dôležité je, aby aj pacienti s chronickými ochoreniami mali kde vyhľadať v tomto smere pomoc, aby vedeli, kde nájsť správnu osobu – lekára, ktorý im poskytne adekvátnu zdravotnú starostlivosť,“ uviedla docentka Urbančíková. Ide napríklad o pacientov s chronickými ochoreniami, poruchami imunity, po onkologickej liečbe, po transplantácii a iné. Otvorením špecializovaného centra proti HPV sme tak v UNLP odštartovali Európsky imunizačný týždeň, ktorý potrvá počas nasledujúcich dní.

Centrum pre očkovanie a skríning

„Očkovanie proti COVIDu nám ukázalo, že máme obrovské rezervy v očkovaní dospelých. Druhou vecou je fakt, že očkovanie proti HPV má na Slovensku veľmi krátku históriu,“ uviedol pri otvorení centra zástupca prednostu KICM MUDr. Martin Novotný, PhD.

Podobne ako MUDr. Urbančíková vidí problém v tom, „že hoci sa zaviedla úhrada očkovania proti HPV zo strany poisťovaní u 12-ročných detí, počet zaočkovaných nestúpa tak, ako by sme si želali. Čísla zaočkovaných sú stále veľmi nízke oproti ostatným krajinám. Často sa ľudia stretávajú s tým, že sa nemajú kde zaočkovať. Preto sme sa rozhodli poskytnúť naše kapacity vakcinačného centra spolu so skríningom zo Združenej tkanivovej  banky verejnosti v novootvorenom centre.“

Podľa Martin Novotného bude centrum slúžiť aj pre potreby ďalších typov očkovaní, „aby sme viac pokročili v osvete a edukácii, prečo je očkovanie dôležité a ako nás chráni pred mnohými zdravotnými rizikami. Máme úžasný nástroj, ktorý môžeme proti onkologickým ochoreniam používať – očkovanie. Ale málo ho využívame, preto chceme oveľa viac šíriť osvetu a tiež dať možnosť verejnosti, aby tieto služby spojené s prevenciou a ochranou jednoznačne využívala.“

Pohodlnejší skríning  na HPV vírus. Hlavne BEZ OBÁV

Okrem očkovania sa naši špecialisti  v centre zamerajú aj na jedinečný program skríningu HPV vírusu  u dospelej populácie. „Chceme tento skríning čím viac priblížiť ľuďom. Bude pre nich nenáročný, pohodlnejší, ale zároveň veľmi presný a citlivý, budeme ho realizovať zo vzorky moču. Pôjde o RT-PCR na 28 typov vírusov, z nich bude 19 vysoko rizikových. Je to veľmi účinný nástroj na prevenciu proti HPV a vieme ho sprístupniť širokej skupine ľudí,“ skonštatovala pri otvorení centra vedúca Združenej  tkanivovej banky RNDr. Zuzana Váczy. 

KSK podporuje aktivity, ktoré smerujú k prevencii

„Podporujeme aktivity, ktoré smerujú k prevencii. V prípade KSK sa zameriavame na mladšiu populáciu, na osvetu a prevenciu na školách. Podporujeme toto centrum  a určite podporíme v regióne aj ďalšie, ktoré zatraktívnia očkovanie proti HPV. Všetci lekári si uvedomujeme, že  rakovina krčka maternice je nádorové ochorenie, ktoré môžeme preventívne eliminovať cieleným očkovaním a edukáciou,“  uviedol MUDr. Mgr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA, vedúci lekár KSK.

LPR: Ochrana detí pred vážnymi onko ochoreniami

V prevencii proti onkologickým ochoreniam robí obrovský kus práce aj Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku už 33 rokov. „Okrem toho, že pomáhame onkologickým pacientom a ich blízkym zvládať náročnú situáciu, ktorá vyplýva z ich ochorenia, dôležité je robiť maximum pre informovanosť verejnosti a pre prevenciu. Sme veľmi radi, že aj touto formou, informovania o možnosti očkovania proti HPV, pomôžeme spolu chrániť naše deti pred závažnými onkologickými ochoreniami,“ uviedla projektová manažérka LPR Ing. Ľubica Slatina.

90% populácie sa s HPV stretne

„Vírus je veľmi kozmopolitný a je veľmi častý,“ uviedol pri otvorení centra prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny (KICM). Vírus sa získava predovšetkým pohlavným stykom, trením kože o kožu či prostredníctvom sliznice.

„U 1 – 2% žien sa patologicky mení natoľko, že ak včas nezasiahneme, vyvinie sa u nich rakovina, v oblastiach krčka maternice, ženských genitálií, ale aj krku či hrdla,“ Zatiaľ podľa neho lekári nepoznajú faktory, ktoré u týchto žien vedú k progresii vírusu. „Celý proces vývinu trvá 10 – 15 rokov v oblasti genitálií, troška dlhšie v oblasti konečníka. V oblasti ústnej dutiny to môže byť až 30 rokov,“ konštatuje profesor. Preto podľa neho napr. v škandinávskych krajinách, kde je zaočkovanosť populácie proti HPV vysoká (očkujú sa cca 30 rokov), nie je najčastejšou rakovina krčka maternice, ale rakovina ústnej dutiny.

Nesmieme však podľa profesora zabúdať ani na mužov, u ktorých sa vírus prejavuje rakovinou pohlavných orgánov, či rakovinou hlavy a krku. Zároveň môžu byť prenášačmi vírusu. Preto je očkovanie chlapcov ale aj dospelých mužov nemenej dôležité ako u žien. 

ČO JE HPV

Onkogénny ľudský papilomavírus.  HPV je skratka odvodená z anglického slovného spojenia Human papillomavirus, predstavuje skupinu viac ako 100 vírusov. Tie môžu spôsobiť viaceré zdravotné problémy — od bradavíc až po rôzne druhy rakoviny.  Odborníci preukázali príčinnú súvislosť medzi HPV a vznikom rakoviny krčka maternice. Napriek tomu, že sa jej dá očkovaním najľahšie predchádzať, je vo svete stále štvrtou najčastejšou rakovinou u žien a jednou z najčastejších foriem rakoviny mladých dievčat.

HPV spôsobuje aj iné druhy rakoviny: rakovina pošvy a vulvy, hlavy a krku, konečníka a u mužov aj rakovina penisu. Preto odborníci odporúčajú očkovanie aj dospelým, v akejkoľvek vekovej skupine.

ĎAKUMEME PRVÝM OČKOVANÝM KLIENTOM nášho CENTRA pre prevenciu infekcií vyvolaných HPV.

ĎAKUJEME všetkým zdravotníkom Kliniky infektológie a cestovnej medicíny,  Centra pre prevenciu a Združenej tkanivovej banky, ktorí aktívne spolupracujú na myšlienke prevencie a vakcinácie proti onkologickým ochoreniam.