Ilustračná foto - personál

Prvá alogénna transplantácia Langerhansových ostrovčekov na Slovensku

Bunky pankreasu od darcu pre pacientku s cukrovkou 1. typu

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice,  ako prvej na Slovensku, zrealizovali alogénnu transplantáciu Langerhansových ostrovčekov (LO) od darcu. „Celý program je výsledkom spolupráce mnohých odborov a špecializácií v rámci našej nemocnice, a tiež  mimoriadnej spolupráce s českým Inštitútom klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM). Je o to zaujímavejšia, že sme pacientke s diabetom a zlyhaním obličiek realizovali dve transplantácie po sebe v priebehu niekoľkých dní. Najskôr transplantáciu obličky a následne transplantáciu LO, teda endokrinných buniek pankreasu, ktoré produkujú inzulín,“ uviedol riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Mladá žena má cukrovku od detstva, zlepšiť jej zdravotný stav nedokázala ani moderná inzulínová liečba, má viaceré chronické komplikácie a pre zlyhanie obličiek vyše roka chodila na dialýzu.  „Začiatkom septembra sme pacientke transplantovali obličku od živého darcu, obličku jej daroval mladší brat,“ hovorí MUDr. Tatiana Baltesová, PhD., lekárka z Transplantačného oddelenia UNLP Košice. Tri dni po transplantácii obličky sa vyskytla jedinečná možnosť transplantovať pacientke aj Langerhansove (pankreatické) ostrovčeky, teda bunky pankreasu, ktoré produkujú hormóny potrebné na reguláciu krvného cukru – inzulín a glukagón.

Výborná spolupráca s pražským IKEM

„Nečakali sme, že sa nám v takom krátkom čase naskytne príležitosť aj na transplantáciu ostrovčekov. Dôležitá bola príprava, ktorú sme začali už pred pár mesiacmi z iniciatívy diabetologičky z I. internej kliniky doc. MUDr. Ingrid Draveckej, PhD. a v úzkej spolupráci s kolegami z pražského IKEM. Po identifikácii vhodného darcu orgánov, sme vyvinuli maximálne úsilie na odber pankreasu a jeho následné spracovanie,“ dopĺňa primár Transplantačného oddelenia MUDr. Igor Gaľa, PhD., MPH.

Langerhansove ostrovčeky, získané z pankreasu mŕtveho darcu v pražskom IKEM, chirurgickou cestou transplantoval do pečene pacientky MUDr. Štefan Hulík, PhD. FEBS, MPH., z I. chirurgickej kliniky. Od začiatku prípravy výkonu sa aktívne podieľal na komunikácii s rádiológmi a s doc. MUDr. Petrom Girmanom, Ph.D. prednostom Kliniky diabetológie IKEM, ktorý priletel osobne z Prahy do Košíc s pripravenou infúziou ostrovčekov a na operačnej sále riadil transplantáciu. 

„Počas 48 hodín, ktoré sme mali na samotnú realizáciu transplantácie LO, sme potrebovali skoordinovať veľký počet ľudí. Za ústretovosť, ktorá zabezpečila nekomplikovaný priebeh výkonu, vďačíme anestéziológom, kolektívu a vedeniu operačných sál a ostatným kolegom z Transplantačného oddelenia,“ dodal primár Gaľa. V pooperačnom priebehu sme u pacientky nezaznamenali  závažné  komplikácie, úspešnosť transplantácie buniek pankreasu ukážu nasledujúce týždne.

 

Vyrovnanejšie hladiny cukru v krvi, bez ohrozenia života 

Podľa diabetologičky docentky Draveckej „možno u pacientky po transplantácii LO očakávať celkové zlepšenie kvality života, vyrovnanejšie hladiny cukru v krvi, bez výskytu závažných hypoglykémií. Takisto sa u nej môže čiastočne obnoviť vnímanie varovných príznakov hypoglykémie, ktoré ju na tento život ohrozujúci stav upozornia. Práve týmto závažným fenoménom neuvedomovania si hypoglykémie totiž trpela aj naša pacientka.“ Vzniká ako dôsledok opakovaných hypoglykémií, kedy pacient necíti varovné príznaky život ohrozujúceho stavu – potenie, tras, búšenie srdca, poruchu videnia a reči. Môže tak upadnúť do hypoglykemickej kómy, ktorá je živor ohrozujúca. „Na druhej strane musíme poznamenať, že transplantácia LO nevedie k úplnému vynechaniu podávania inzulínu, predpokladáme však zníženú spotrebu inzulínu a vyrovnanú hladinu cukru v krvi so spomínanou výraznou redukciou život ohrozujúcich stavov. Naša pacientka naďalej ostáva na liečbe inzulínovou pumpou,“ uzatvára diabetologička.

UNLP sa vďaka spolupráci s IKEM môže zapojiť do projektu medzinárodnej spolupráce pri transplantácii LO

Naša prvá skúsenosť s transplantáciou pankreatických ostrovčekov sa môže zúročiť pri pomoci ďalším pacientom. „Projekt autológnych transplantácií ostrovčekov je určený pre chorých s bolestivou formou chronického zápalu pankreasu. Vtedy sa časť pacientov podrobuje chirurgickému odstráneniu pankreasu. Z odstráneného pankreasu je možné ostrovčeky izolovať  a transplantovať ich tomu istému pacientovi, aby sa predišlo rozvoju cukrovky,“ vysvetľuje MUDr. Baltesová.

Viac informácií o projekte nájdete tu: https://www.ikem.cz/cs/zahajeni-celorepublikove-i-mezinarodni-spoluprace-u-autologni-transplantace-langerhansovych-ostruvku/a-4325/

Pacientom s diabetom chceme v budúcnosti ponúknuť komplexný program transplantácie pankreasu

„Košické transplantačné centrum UNLP ašpiruje na to, aby slovenským pacientom s diabetom ponúklo komplexný program transplantácie pankreasu či už ako transplantácie celého orgánu alebo transplantácie Langerhansových ostrovčekov. Táto uskutočnená transplantácia je prvým krokom na tejto ceste,“ uzatvára riaditeľ Ľ. Beňa. Je členom Slovenskej transplantologickej spoločnosti, v rokoch 2018 až 2022 bol jej prezidentom. Pred nástupom do funkcie riaditeľa UNLP viedol ako primár Transplantačné oddelenie UNLP.