Ilustračná foto - personál

Rakovina pankreasu – ochorenie s pochmúrnou prognózou: nezanedbávajme varovné signály

Ilustracnde foto_ pankreas

Rakovina pankreasu je mimoriadne zákerné zhubné ochorenie, ktoré sa u väčšiny pacientov podarí odhaliť až vtedy, keď už je v pokročilom štádiu a to znemožňuje úspešnú liečbu. V súčasnosti vyše 95% pacientov s rakovinou pankreasu zomiera. Karcinóm pankreasu je síce až 13. najčastejším zhubným ochorením, no práve pre zlú prognózu mu vo vyspelých krajinách patrí štvrté miesto v počte úmrtí. Z dvadsiatich pacientov s týmto ochorením len jeden môže očakávať, že bude žiť ďalších päť rokov.

Desať varovných príznakov

V prípade rakoviny pankreasu môže byť jedným zo symptómov tejto diagnózy tzv. somatogénna depresia. Hromadenie žlče spôsobí, že pokožka a očné bielka sa sfarbia dožlta. Zápal v okolitej oblasti pankreasu alebo žltačka môžu viesť k pocitom nevoľnosti. Bolesti brucha sa spočiatku vyskytujú po jedle, neskôr pretrvávajú. Príznakmi môžu byť aj zmeny vo vyprázdňovaní – pretrvávajúca hnačka, obmedzujúca každodenné činnosti alebo výskyt ílovitej stolice, ktorú môže spôsobovať upchatie žlčovodu v dôsledku nádoru na pankrease. Asi u siedmych z desiatich ľudí s karcinómom pankreasu je prvým dôvodom návštevy lekára bolesť chrbta, predovšetkým ak nádor vytvára tlak na nervy.
Varovným signálom je tiež nevysvetliteľná strata hmotnosti, ktorú zapríčiňuje najmä zmena metabolizmu bielkovín. Nádor pankreasu ničí bunky pankreasu, produkujúce inzulín, čo môže viesť k vzniku diabetes mellitus. Ako dôsledok komplikácií rakoviny pankreasu môže byť výskyt hlbokej žilovej trombózy, dýchavičnosť alebo môže byť bolesť spôsobená krvnými zrazeninami v hlbokých žilách nôh, panvy a ramien. Pokiaľ sa prejavia aspoň dva z týchto symptómov, je čas navštíviť lekára. Môže ísť o karcinóm pankreasu!

Možnosti diagnostiky v UNLP

Komplexnú liečebnú a preventívnu starostlivosť v rámci celej internej medicíny s užšou profilizáciou aj v odbore gastroenterológia a hepatológia poskytuje pacientom I. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a LF UPJŠ v Košiciach na Triede SNP 1.
„Do gastroenterologickej ambulancie prichádzajú pacienti buď sami, alebo ich odosielajú praktickí lekári alebo gastroenterológ, chirurg a podobne. Rádovo ide ročne o zopár prípadov novodiagnostikovaných pacientov s rakovinou pankreasu. Ochorenie sa žiaľ často diagnostikuje až v pokročilých štádiách,“ informoval nás MUDr. Eduard Veseliny, PhD.
V rámci diagnostiky sa pacienti liečia ambulantnou cestou, v prípade nutnosti musia byť hospitalizovaní. Ide o diferenciálnu diagnostiku bežnej symptomatológie tohto ochorenia – chudnutie, dyspepsia, bolesti brucha, náhle ožltnutie a podobne. Realizujú sa USG brucha, CT vyšetrenie, magnetická rezonancia, vyšetrenie onkomarkerov. Zatiaľ absentuje endoskopická ultrasonografia (EUS vyšetrenie), ale tento prístroj by mala dostať klinika začiatkom budúceho roku. Následne bude možné realizovať vyšetrenia s detailnejším prezretím pankreasu a jeho okolia, a to aj s odobratím vzorky na cytologické alebo histologické vyšetrenie.
Klinika v roku 2015 zaviedla do praxe najnovšiu perorálnu cholangiopankreatoskopickú techniku, nazývanú aj SpyGlass systém, ktorú je možné použiť v rámci ERCP výkonu – túto metodiku, teda endoskopickú retrográdnu cholangiopankreatografiu (endoskopické vyšetrenie žlčových a pankreatických ciest pomocou videoendoskopu a rtg prístroja) realizuje pracovisko ako jedno z dvoch vo východoslovenskom regióne.
Ako vysvetľuje MUDr. Eduard Veseliny, PhD., paliatívny zákrok pomocou ERCP výkonu je drenáž žlčovodu v prípade obštrukcie žlčových ciest a v závislosti podľa zavedeného typu stentu treba výkon zopakovať po troch resp. deviatich mesiacoch.

Liečba závisí od štádia ochorenia

Na liečbu rakoviny pankreasu sa používajú rovnaké metódy ako pri iných onkologických ochoreniach. Pokiaľ to štádium ochorenia dovoľuje, prvou voľbou je chirurgický zákrok, pri ktorom sa odstráni pankreas alebo jeho časť s cieľom vyoperovať nádor, pričom sa využívajú rozličné metódy. Liečba sa kombinuje s chemoterapiou alebo rádioterapiou. Paliatívna liečba sa využíva na predĺženie života, zmiernenie bolesti a udržanie čo najvyššej kvality života u pacientov, ktorých ochorenie nie je možné liečiť.
Vo všetkých oblastiach gastroenterologickej onkológie sa v posledných rokoch dosiahli rozhodujúce pokroky, ale karcinóm pankreasu je výnimkou; je jedným z nádorov v súčasnej onkológii, kde sú liečebné výsledky neuspokojivé. Rakovina pankreasu sa obyčajne v prvých štádiách neprejavuje žiadnymi príznakmi a keď sa už objavia, diagnózu sa podarí určiť, no v tom čase už býva u väčšiny pacientov v pokročilom štádiu.

Dôležitá je osveta – Svetový deň boja proti rakovine pankreasu

Podľa prieskumov vyše 60% opýtaných nevie o rakovine pankreasu a jej príznakoch takmer nič. Práve preto je osveta tak dôležitá. Na Slovensku si ochorenie každoročne pripomíname 19. novembra na znak spolupatričnosti s tými, ktorí s touto zákernou chorobou zápasia; deň prináša so sebou informačnú a podpornú kampaň na pomoc pacientom s rakovinou pankreasu a ich rodinám.
Koalícia proti rakovine pankreasu, ktorá združuje viac ako 70 organizácií z 32 krajín a šiestich kontinentov, robí všetky kroky pre inšpirovanie ďalších ľudí a svetových inštitúcií k spolupráci. Na Slovensku šíri povedomie o nebezpečnosti tejto zhubnej choroby pacientska organizácia Nie rakovine a občianske združenie Europacolon Slovensko.
Pri príležitosti svetového dňa sa aj u nás rozsvietia viaceré budovy a dominanty na fialovo. Výskum potvrdzuje, že včas diagnostikovaní a urgentne operovaní pacienti majú väčšiu pravdepodobnosť, že prežijú kritických päť rokov a budú mať šancu na pokojný život.

Príčiny vzniku a typy rakoviny pankreasu

Pankreas je žľaza podlhovastého tvaru, nachádza sa hlboko v bruchu medzi žalúdkom a chrbticou. Plní dve základné a mimoriadne dôležité funkcie – vytvára tráviace šťavy (enzýmy), ktoré pomáhajú rozkladať potravu v čreve, a produkuje hormóny (napríklad inzulín). Rakovina pankreasu vzniká, keď bunky v tomto orgáne začnú nekontrolovateľne rásť, deliť sa a šíriť do okolitých tkanív. Tak vzniká zhubný nádor. Presná príčina nie je známa, ale závažnými rizikovými faktormi sú rodinná anamnéza, obezita a nedostatok fyzickej aktivity, fajčenie, zlá životospráva. Ochorenie sa klasifikuje podľa toho, ktorú časť pankreasu postihuje – exokrinná rakovina pankreasu (väčšina zhubných národov) alebo endokrinná rakovina pankreasu (zriedkavý typ).