Ilustračná foto - personál

Sestry ako vedúci hlas

Odborný seminár Den sestier 19.máj 2022

Investujte do ošetrovateľstva a rešpektujete práva na zabezpečenie globálneho zdravia. To bol podtitul regionálneho seminára sestier a pôrodných asistentiek, ktorý sa konal po dvoch rokoch v Dome umenia v Košiciach. Regionálny odborný seminár organizovala rada regionálnych komôr sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek (12. máj).

Na úvod privítali viac než 500 sestier, pôrodných asistentiek a hostí z Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a ďalších zdravotníckych zariadení Mgr. Elena Červeňáková – prezidentka RK SaPA KE I a Mgr. Iveta Fabianová prezidentka RK SaPA KE II. Obe si veľmi vážia, že sa toto podujatie po dvoch rokoch opäť koná a sestry majú záujem vymieňať si skúsenosti, ktoré zažili v pandemickom období.

„Vždy sme stáli pri našich pacientoch, neraz až do konca ich života. Približne 80%  starostlivosti o pacienta tvorí ošetrovateľská starostlivosť, nikto nikým nás nenahradí. Ideme ďalej,“ zhodli sa líderky stavovských regionálnych organizácií.

PhDr. Alena Kellnerova, sestra a riaditeľka Úseku ošetrovatelstva na Odbormon seminári 19.mája 2022 v dome umenia, Košice

A. Kellnerová: Kde je sestra, tam je srdce

S citlivými a emotívnymi slovami svoje kolegyne oslovila PhDr. Alena Kellnerová,  MPH., sestra telom aj dušou, riaditeľka Úseku ošetrovateľstva. Jej príhovor ponúkame celý:

Vážení prítomní, kolegyne, kolegovia,

na úkor vlastnej rodiny, žiaľ neraz na úkor vlastného zdravia, ba dokonca života, sme pomáhali ľuďom postihnutým pandémiou COVID-19.  Uplynulé dva roky sme patrili k najvyťaženejším profesiám v krajine. S vypätím všetkých ľudských síl, na doraz, no s láskou, pokorou a nevídanou obetavosťou, sme sa starali  v tých najnáročnejších pracovných podmienkach o každého pacienta v bielych, aj červených zónach.

Nebolo ľahké skláňať sa nad pacientov s diagnózou, o ktorej sme v minulosti nič nepočuli. Ale museli sme to zvládnuť. Nebolo jednoduché vnímať, ako nám denne zomierajú pacienti, ktorým sme nedokázali pomôcť. Ale museli sme to zvládnuť.  Nebolo príjemné, keď sa mnohé z nás ocitli v úlohe pacienta. Ale museli sme to zvládnuť. Pacienti a verejnosť nám zrazu tlieskali. My sme to zvládli.

Po krátkej pauze nás však ďalšia covidová vlna pritlačila svojou silou. Opäť a zas a znova sme museli siahnuť na dno svojich síl. Ale museli sme to zvládnuť. Tentoraz, žiaľ, často aj s nepríjemným postojom pacientov, či ich blízkych. Zažili to mnohé z nás. Viem, že to bolelo a mrzelo asi najviac. ĎAKUJEME neprichádzalo, skôr naopak. Ale museli sme to zvládnuť. Spoločne, stojac jedna za druhou, sme tie dva roky ustáli so cťou. My sme to zvládli.

Milé kolegyne, kolegovia, ste tímy, ktoré stoja pri narodení, ale aj pri umieraní, ktoré vlievajú nádej do beznádeje, dodávajú úsmev a energiu. Ste oporou v núdzi, šťastie v smútku, istota v neistote. Často pri výkone svojej práce zabúdate samé na seba a na svoje potreby. Záleží vám nielen na fyzickom, ale aj na duševnom zdraví a pohodlí pacienta. Máte skvelú schopnosť všetko naplánovať a byť stále tam, kde je to potrebné.

Doba rýchlo napreduje a s ňou aj rozvoj poznatkov a technológií v oblasti ošetrovateľstva. Vy, kolegyne, bežíte s dobou a každej novinke sa rýchlo priučíte a zavediete ju do praxe, aby bol na konci tohto behu spokojný a zdravý pacient.

To ste vy, komunikátorky, psychoterapeutky, učiteľky, advokátky, manažérky, nositeľky zmien, poradkyne, líderky. To ste vy, sestry a pôrodné asistentky. To si ty, ona, to som aj ja. Najväčšia kategória zdravotníkov. Sme tie, ktoré spájajú celé tímy zamestnancov. Sme pumpou života na pracoviskách. Sme srdcom pracoviska. Tak, ako by ľudské telo neprežilo bez bijúceho srdca, tak by zdravotníctvo len ťažko fungovalo bez nás.

Obrovská vďaka patrí každej z vás, každej žene, partnerke, priateľke, mame a každému z vás, otcovi, manželovi, priateľovi, ktorí držíte celé pracoviská, celé naše zdravotníctvo.

Prajem vám, nech aj na vašich pracoviskách platí, kde je sestra, tam je srdce.

Prajem všetkým pevné zdravie, odvahu a nestrácajme vieru v zmysle nášho povolania. Prijmite pozdrav Rady riaditeľov a celého manažmentu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice. Medzinárodný deň sestier a pôrodných asistentiek nám dáva príležitosť spomaliť a upriamiť pozornosť na prínos tohto povolania, či poslania, ktorý každodenne prinášate a úprimne vám zaň poďakovať.

ĎAKUJEM, ĎAKUJEME. Sestrám, pôrodným asistentkám, všetkým kolegom, zdravotníkom, ale aj nezdravotníkom, bez ktorých by ošetrovanie a liečba pacientov neboli možné.

MUDr. Baraníková, Námestníčka LPS pre internistické odbory na Odbornom seminári Deň sestier v Dome umenia 19.mája 2022

I. Barániková: Sestry a lekári, musíme fungovať ako tím.

Sestry v mene vedenia UNLP pozdravila aj MUDr. Ivana Barániková – námestníčka LPS pre internistické odbory. „Deň sestier. Ten, kto niečo také vymyslel, si vlastne uvedomil, aká je to dôležitá profesia, aké je to dôležité poslanie. Odvtedy, ako to vymysleli sa toho zmenilo veľmi veľa. Ale myslím si, že sestra v minulosti, v súčasnosti ale aj v budúcnosti bude zastávať v spoločnosti veľmi dôležitú úlohu. Bola by som veľmi rada, keby si naša spoločnosť uvedomovala, aká je to dôležitá profesia, a ako sa k sestrám správať. Sestra je prvá, ktorá stojí pri pacientovi. Pre nás pre lekárov je mostom k pacientovi. A je veľmi dôležité, aký ten most je. Či je pevný alebo je vratký. Musíme fungovať ako tím.“

primár Oddelenia urgentného príjmu na Tr. SNP MUDr. Ladislav Neubert.

L. Neubert: Moderný urgent potrebuje vzdelaný a kvalifikovaný personál

S jemným humorom sa ku vzťahu sestra – lekár vyjadril aj primár Oddelenia urgentného príjmu na Tr. SNP MUDr. Ladislav Neubert. „Prvá fáza je, keď mladý lekár nastúpi do práce a sestry ho učia. Má síce veľa poznatkov, ale nevie, ako sa starať o pacienta. Potom príde druhá fáza, keď sa sestra stane pre lekára hromozvodom alebo kooperujúcou kolegyňou. A napokon nastane tretia fáza v živote lekára. Je to už v neskoršom veku, vtedy sestra lekára s úsmevom usmerňuje, lebo je už starší, zábudlivý a preto potrebuje jej pomoc 😊

Neubert zároveň verí, že sa v Košiciach podarí vybudovať moderný urgentný príjem hodný tretieho milénia, kde bude potrebné aj kvalitné personálne obsadenie a práca sestier bude mimoriadne dôležitá. „Budúcnosť urgentu si vyžaduje užšiu medziodborovú spoluprácu a tiež vzdelávanie personálu. Mojím snom je, aby sa urgent v UNLP stal aj kvalitným vzdelávacím pracoviskom.“

Sestry chýbajú na celom svete

Riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH počas svojej prednášky uviedol, že „celosvetovo chýba v zdravotníctve pol milióna sestier. Už do pandémie sme vstupovali s obrovským deficitom. Až posledné dva roky ukázali, aký veľký je to problém.“ Na Slovensku podľa neho chýba 14.000 sestier. „Smutnou výhodou pandémie bolo to, že odhalila tieto nedostatky, a že sa začalo hovoriť o tom, že nám chýbajú sestry.“ Nemocnice preto podľa neho majú problém zabezpečiť bezproblémové fungovanie jednotlivých pracovísk. „V mojich očiach sú všetky sestry hrdinky. Vrátili sa k obetavej práci počas pandemického obdobia.“

Interpersonálne vzťahy na pracovisku rozoberala vo svojom príspevku Martina Sochová z I. chirurgickej kliniky na Tr. SNP, ktorá počas covidového obdobia pôsobila v červenej zóne na Klinike infektológie a cestovnej medicíny. Trpezlivosť, tolerancia a empatia, rozvoj osobnosti, rozvoj vzťahov, tímová práca boli kľúčové slová jej príspevku.

Cerebrovaskulárne oddelenie predstavili vo svojom vystúpení Patrik Pčolinský a Veronika Lizáková. Fyzioterapiu pacientov s akútnym respiračným ochorením COVID-19 na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a na reprofilizovaných oddeleniach v UNLP rozoberali fyzioterapeuti Miroslava Vysocká a Dávid Vereš. Čo všetko sme prežili? Porozprávali sestry Iveta Fabianová a Jana Fabianová.

Ďalšie podrobnosti  programu nájdete v prílohe.

 

 

ODBORNY SEMINAR Deň sestier 19.máj 2022, Dom umenia, Košice (PDF, 1 MB)