Ilustračná foto - personál

Sestry privítali Bauerove dni so cťou, lekári udeľovali ocenenia

Preplnená sála, nadšenie sestier z odborného stretnutia, pútavý úvodný videoklip o bežnom šťastí v živote, ktoré sa v sekundu mení na tragédiu a traumatologické sestry sa chopia svojej práce – intro XXIV. Slovenského kongresu úrazovej chirurgie a IX. Dňa primára Bauera. „Toto príjemné spestrenie po rokoch driny, únavy a vyčerpanosti sa už samo pýtalo. Uplynulé náročné roky sa výrazne podpísali aj pod témy prednášok, pretože manažovanie pacientov, v čase keď sa Klinika úrazovej chirurgie na Rastislavovej zo dňa na deň stala covidovým pracoviskom, nebolo jednoduché. A dnes sa môžeme pochváliť ako sme to perfektne zvládli,“ prívítala všetkých v úvode podujatia Mgr. Svetlana Pohorencová, vedúca sestra Kliniky úrazovej chirurgie.

Ozajstná medicína je o presvedčení, že robíme správnu vec

Riaditeľ UNLP MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, vo svojom príhovore, vyzdvihol prácu sestier a dôležitosť interpersonálnej spolupráce vo vzťahu lekár – sestra, ktorého výsledkom je ozajstná medicína so spoločným cieľom – pomôcť pacientom prekonať úrazový i poúrazový stav: „Veľmi si vážim silný potenciál nášho personálu v úrazovej chirurgii a verím, že túto dynamickú dobu sa nám podarí zvládnuť veľmi elegantne, pretože cítim, že ste presvedčení o tom, že robíte správnu vec.“       

„Som na vás hrdá“

Patronát nad podujatím prevzala námestníčka Úseku ošetrovateľstva UNLP, PhDr. Alena Kellnerová, MPH, ktorej úrazová chirurgia prirástla k srdcu vďaka dlhým rokom odpracovaným na Klinike úrazovej chirurgie: „Som jedna z vás a prácu, ktorú prezentujete dôverne poznám. Ďakujem vám, za to, že sme zvládli náročnú prácu v covide. Ste skvelý kolektív s odhodlaním napredovať. Som na vás hrdá.“

Ambulantné dobrodružstvo

Zaujímavosťou prednášok boli príbehy zo života ľudí, ktorí sa za rôznych okolností dostali do ošetrovateľskej starostlivosti traumatologických sestier. Na prípadoch z praxe poukázali na najvhodnejšie prístupy v manažovaní pacientov, zvláštny blok bol venovaný dekubitom a skúsenostiam, vďaka ktorým sestry neúnavne s týmto problémom bojujú a v mnohých prípadoch sa im to darí. Prvý kontakt s pacientom sa však začína na úrazovej ambulancii: „Pre mňa to nie je stresujúca práca, je to adrenalín. Chcem, aby pacient od začiatku cítil podporu a vedel, že sme tu na to, aby sme mu pomohli,“ priblížila svoju prácu a skúsenosti po 16-rokoch na „úrazovke“ Mgr. Alena Maďarová, ambulantná sestra, ktorá by svoju prácu nikdy nemenila za inú.

Spomienky na primára Bauera 

Všetko sa to začalo vznikom úrazovej nemocnice vo Viedni (1925), čo vyvolalo veľký ohlas v celej Európe. Rýchly vývoj úrazovej chirurgie poznamenal aj myslenie mladého Jána Bauera, ktorý sa v povojnových rokoch stal jedným z významných košických chirurgov. Jeho životné dielo sa v plnej miere odrazilo vo vybudovaní Oddelenie úrazovej chirurgie v Košiciach, svojho času najväčšieho v ČSFR. „Vždy presadzoval modernú, aktívnu a komplexnú liečbu poranení a bol iniciátorom vytvorenia Kliniky úrazovej chirurgie (KÚCH) v roku 1986. Plody jeho práce tu ostávajú natrvalo, nehovoriac o tom, že sa stal zakladateľom nemocničnej hygieny v našej nemocnici,“ zaspomínal na svojho predchodcu prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD., MPH, ktorý vedie KÚCH od roku 1999.

Klinika úrazovej chirurgie UNLP je vysoko špecializované pracovisko, zamerané na ošetrovanie akútnych úrazov, riešenie poúrazových stavov a komplikácií vrátane najťažších polytráum. Na klinike sa ošetrujú mozgové poranenia, chrbticové lézie, dutinové poranenia hrudníka a brucha, úrazy veľkých kĺbov a ostatného skeletu, lézie magistrálnych ciev a nervov. Dnes má pracovisko 100 lôžok a sídli v jednej z najmodernejších nemocničných budov Slovenska.

Významných hostí si uctili vyznamenaním

Kongres s medzinárodnou účasťou bol zameraný na vysoko odborné témy úrazových chirurgov, kde sa o prípadoch a pozorovaniach z praxe viedli prínosné diskusie. „Úrazová chirurgia sa nezaobíde bez komplikácií, aj o nich sme hovorili a vymenili sme si množstvo poznatkov a skúseností, najmä o orgánových poškodeniach v brušnej a hrudníkovej oblasti, ako aj o zlomeninách a devastačných poraneniach horných i dolných končatín,“ povedal MUDr. Ľuboš Tomčovčík, PhD., primár KÚCH.

„Vaša úrazová klinika má veľký „zvuk“ – od poranenia hlavy až po končatinovú chirurgiu. Navštevujem tento kongres od začiatku a som rád, že sa po covidovej odmlke opäť vidíme a môžeme si vymeniť skúsenosti,“ povedal doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., úrazový chirurg z Fakultej nemocnice v Brne, ktorému prednosta KÚCH prof. Kitka udelil striebornú plaketu za rozvoj úrazovej chirurgie. Udelil ju aj prednostke doc. MUDr. Silvii Vajczikovej, PhD. a primárovi MUDr. Mariánovi Šajterovi z II. ortopedicko-traumatologickej kliniky LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Medzi ocenenými boli aj naše bývalé dlhoročné staničné sestry z KÚCH:

Eva Michalíková – bývalá staničná sestra Spinálnej jednotky
Anežka Kolesárová – bývalá staničná Operačných sál