Ilustračná foto - personál

Slovenské vertebrologické sympózium

Dvojdňové podujatie s medzinárodnou účasťou pripravilo naše Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pod vedením primárky MUDr. Miriam Dziakovej, PhD. v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu, Slovenskou lekárskou komorou a so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.

Multidisciplinárny a edukačne veľmi cenný program ocenil riaditeľ UNLP MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, ktorý považuje „vymieňanie si poznatkov a skúseností za veľmi dôležité pre ďalší rozvoj medicínskeho vzdelávania a výskum, pretože tak  prispievame k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti o našich pacientov.“

Inovácie a špičkové moderné technológie

Súčasťou programu bol blok PACIENTSKA CESTA, v rámci ktorého naši ortopédi predstavili projekt manažmentu a prípravy pacientov v endoprotetike z hľadiska ERAS odporúčaní. Riaditeľ Beňa uviedol, že „tento projekt  sme odštartovali pre našich pacientov ako prví na Slovensku. Vytvorili sme tým priestor na to, aby sme implementovali do fungovania nemocnice oddelenie na posudzovania technológii v medicíne v rámci zdravotníckych zariadení, tzv. „hospital-based health technology assessment“. Ide nielen o ekonomicky zaujímavý projekt, ale aj o implementovanie procesov a noviniek v rámci technológií do praxe. V tomto smere robíme veľa a práve PACIENTSKA CESTA je príkladom toho, ako sa zavádzajú do praxe v našej nemocnici medzi pracoviskami inovatívne procesy.“

Moderné Neurorehabilitačné centrum UNLP

Ďalšou novinkou v rámci tohto procesu je Neurorehabilitačné centrum UNLP. Vzniklo vďaka investíciám z Ministerstva zdravotníctva SR, za ktoré sa zakúpilo robotické vybavenie, stavebné úpravy centra boli realizované s podporou vedenia UNLP Košice. Odbornej verejnosti ho predstavila primárka OFBLR Miriam Dziaková.

„Podarilo sa nám získať najmodernejšie prístroje roboticky asistovanej rehabilitácie, vďaka čomu môžeme výrazne skvalitniť liečbu a rehabilitáciu pacientov s rôznymi neurologickými ochoreniami. Toto centrum slúži aj pre pacientov Neurologickej a Neurochirurgickej kliniky, dokonca sa využíva aj pre ambulantných pacientov s neurologickými, traumatologickými ochoreniami a aj pre detských pacientov, na základe spolupráce s kolegami z Detskej fakultnej nemocnice Košice.“

Nové centrum je určené pre tých, ktorí sú hospitalizovaní v UNLP, ale aj pre liečbu pacientov ambulantnou formou. Primárka  očakáva, že vďaka najmodernejším prístrojom ho budú využívať nielen pacienti z východného Slovenska.

„Ide o mimoriadne inovatívnu záležitosť, pretože nová technológia neurorehabilitácií   je skutočne špičková. Naši pacienti získali možnosť liečiť sa a rehabilitovať sa tak, ako je to v Európe a vo svete už bežné,“ dodal Ľ. Beňa.

Súčasťou odborného podujatia boli bloky a workshopy lekárov z oblasti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR), ale aj neurológie, neurochirurgie, ortopédie, rádiológie, či otorinolaryngológie.