Ilustračná foto - personál

SLOVENSKÉ VERTEBROLOGICKÉ SYMPÓZIUM

Nové témy  a nové poznatky pre liečbu našich pacientov. To sa očakáva od dvojdňového podujatia, ktoré sa koná po viac ako troch rokoch.

Sympóziu zorganizovalo Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UNLP Košice pod vedením primárky MUDr. Miriam Dziakovej, PhD., ktorá sa poďakovala MUDr. Ľudovítovi Želinskému, PhD., špičkovému odborníkovi v oblasti fyziatrie a rehabilitačnej liečby za to, že po ňom mohla prevziať štafetu a pripraviť toto výnimočné  vertebrologické podujatie v Košiciach.

„Verím, že nám toto stretnutie po viac ako troch rokoch pomôže skvalitniť našu prax, aby sa skvalitnila zdravotná starostlivosť pre našich pacientov,“ uviedla primára Dziaková.

To, že sa po niekoľkých rokoch opäť konajú odborné medicínske konferencie a sympóziá, ocenila aj námestníčka Úseku LPS pre internistické odbory MUDr. Ivana Baraníková. „Som veľmi rada, že tieto fóra začínajú po dlhej dobe covidu, kedy zastal celý svet. A zastal aj v oblasti medicíny. Mnohé oddelenia, ktoré fungovali vo svojej medicínskej oblasti, sa zmenili na covidové oddelenia. Ale aj v tomto období sme mali obrovskú podporu práve v rehabilitačných pracovníkoch. Mnohí  naši pacienti sa práve vďaka rehabilitačným pracovníkom a novým metodikám,  ktoré sa zaviedli, vrátili do práce a do bežného života zdraví a bez závažných postcovidových následkov,“ ocenila neurologička   MUDr. Baraníková.

Mnohým z nás rehabilitácie mimoriadne pomohli, či už išlo o pacientov hospitalizovaných s COVID-19 priamo v nemocnici, ale aj tým, ktorí sa liečili ambulantne. Odborníci na fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu však hovoria, že je mimoriadne dôležité vrátiť sa naplno aj k liečbe pacientov s inými diagnózami, ktoré im zhoršujú bežný osobný aj pracovný život. „Chcem vám popriať, aby bol tento odborný medicínsky štart úspešný, aby ste rozšírili svoje obzory a vedomosti, ktoré využijete v prospech pacientov,“ uzavrela MUDr. Baraníková.

Sympózium sa koná pod záštitou riaditeľa UNLP Košice,  MUDr. Ľuboslava Beňu, PhD., MPH. Medzi prvými prednášajúcimi vystúpil s novými poznatkami doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof., prednosta Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UNLP Košice a LF UPJŠ Košice. Viac informácií nájdete tu: https://rehabilitacia2022.sk/info