Ilustračná foto - personál

Sme lídrami v liečbe mozgových príhod na Slovensku

ilustračné foto_ mozgovocievna operácia

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice patrí medzi lídrov na Slovensku v liečbe ischemických cievnych mozgových príhod. Cerebrovaskulárne oddelenie UNLP je jedným z deviatich špecializovaných pracovísk, ktoré vykonávajú trombektómiu, čiže mechanické odstránenie krvnej zrazeniny z mozgu. Vlani tu urgentne endovaskulárne ošetrili vyše 400 pacientov.

Náhle cievne mozgové príhody sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia a invalidizácie vo vyspelých krajinách. Asi 13,6 milióna ľudí ročne na celom svete utrpí mozgovú príhodu, pričom na lôžku ostáva pripútaná až tretina pacientov, ktorí potrebujú po zvyšok života opatrovateľskú starostlivosť. Mnohí z nich sa učia opäť rozprávať či chodiť, trpia poruchami zraku, ale aj depresiami a demenciou.

cerebrovaskulárne pracovisko

Príznaky mozgovej porážky sú zreteľné, okolie by si ich malo všímať

Cievna mozgová príhoda (CMP) je závažné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením, alebo krvácaním do mozgu. „Cievnu mozgovú príhodu pomáha odhaliť porucha mimiky tváre – postihnutý nie je schopný symetrického úsmevu; ďalej slabosť končatín na jednej strane tela, kedy má pacient problém predpažiť či upažiť horné končatiny a tiež problémy s rečou,“ opisuje signály CMP prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, prednostka Neurologickej kliniky UNLP a LF UPJŠ.

Čas je kľúčová veličina, od ktorej závisí pacientov život

Trombektómia je časovo limitovaný urgentný endovaskulárny zákrok, ktorý je možné vykonať do 6 a za určitých okolností až do 24 hodín od objavenia sa prvých príznakov mŕtvice, schválili ho v roku 2015 ako liečbu prvej línie. Je vysoko účinná a bezpečná pri ťažkých mozgových príhodách v dôsledku uzavretia veľkej tepny, ktorá zásobuje mozog krvou. Môže zvrátiť ochrnutie u pacientov s ťažkou mozgovou príhodou a zachraňuje životy. „Obnovuje prietok krvi do mozgu otvorením blokovaných tepien pomocou katétrových zariadení zavedených cez slabinu alebo zápästie a zachraňuje mozgové tkanivo pred trvalým poškodením,“ vysvetľuje MUDr. Piotr Pedowski, vedúci lekár Cerebrovaskulárneho oddelenia Kliniky rádiológie a zobrazovacích metód.

„Ak pacient spĺňa kritériá pre podanie akútnej liečby, už na CT pracovisku môže dostať liek, ktorý rozpúšťa krvnú zrazeninu do 4,5 hodiny od prvých príznakov CMP. Pokiaľ sa ale zistí, že pacient má uzáver veľkej cievy, zrazeninu z nej mechanicky odstráni intervenčný rádiológ trombektómiou. Na tento zákrok k nám transportujú pacientov z celého Košického a Prešovského kraja,“ hovorí prof. Gdovinová.

intervenčný rádiológ

Hospitalizovali sme už aj 27-ročného pacienta

CMP postihuje pacientov najmä vo vyššom veku, ale žiaľ v posledných rokoch pribúdajú pacienti v mladšom veku. Na Neurologickej klinike UNLP v dôsledku mŕtvice stále častejšie hospitalizujú aj 40-ročných pacientov. „Mali sme už aj 27-ročného pacienta s mŕtvicou. Človeka zamrzí, keď príde mladý pacient s CMP len preto, že nebral lieky na vysoký krvný tlak. Často prídu pacienti s krvácaním do mozgu, vedeli, že majú vysoký tlak, napriek tomu lieky neužívali. Síce sľubujú, že lieky budú brať, ale už ostávajú postihnutí na celý život,“ poznamenáva Gdovinová.

Cerebrovaskulárne centrum UNLP funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Od roku 2018 pracujú v UNLP traja invazívni rádiológovia a pracovisko s nepretržitou prevádzkou navýšilo počet zákrokov natoľko, že UNLP sa prepracovala medzi nemocnice s najvyšším počtom endovaskulárnych výkonov, a to malo vplyv aj na celoslovenské výsledky. „Na Slovensku sa v súčasnosti endovaskulárne lieči 10% pacientov s CMP, čím SR spĺňa kritériá určené pre európske krajiny na obdobie rokov 2018-2030, a už teraz ich nielen spĺňame, ale aj prekračujeme,“ dodáva prof. Gdovinová, ktorá je zároveň prezidentkou Slovenskej neurologickej spoločnosti.

MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, prednostka Neurologickej kliniky UNLP a LF UPJŠ

Chýba prevencia: „Ľudia chcú lieky, ale sami pre zdravie robia málo.“

Pacienti, ktorí prichádzajú do nemocnice s CMP majú nadváhu. Nielen obezita ale i  vysoký krvný tlak a porucha metabolizmu tukov patria k rizikovým faktorom. „Odporúčam aj ľuďom s búšením srdca, aby vyhľadali lekára, môže totiž ísť o fibriláciu predsiení, čo tiež predstavuje riziko vzniku mŕtvice. Prevenciou pred ochorením je jednoznačne zdravá strava a dostatok pohybu, lebo často ľudia prídu a chcú lieky, ale sami preto urobia málo,“ pripomína na záver prof. Gdovinová.