Ilustračná foto - personál

Smútočné oznámenie

MVDr. Ján Rosocha, CSc. dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu bunkovej liečby a vybudoval najmodernejšie pracovisko pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov v celoslovenskom meradle. Stal sa tak priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Vyše 20 rokov pôsobil v oblasti vývoja kostných transplantátov, očných tkanivových a bunkových transplantátov. Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek. Za priekopnícky moment považoval vývoj metódy liečby kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií miechy. Za ostatné dva roky sa významne podieľal na laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Vďaka svojmu srdcu, rozumu a citu menil veci k lepšiemu. Za dôležité vo svojom živote považoval nájsť rovnováhu a súlad medzi rodinou a prácou, s absolútnou dominanciou priateľstva a lásky.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s MVDr. Jánom Rosochom, CSc. bude v sobotu 8.10.2022 o 9:50 hod. v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach.