Ilustračná foto - personál

Smútočné oznámenie

Doc. MUDr. Igor Kundrát, CSc., uznávaný chirurg, ktorý zaviedol techniku mikrochirurgie periférnych nervov do neurochirurgie, do klinickej praxe tiež zaviedol komplexnú liečbu oneskorených rekonštrukcií prerušených periférnych končatinových ciev a špecializoval sa aj na problematiku ischemicko-reperfúzneho syndrómu. Bol jedným z iniciátorov zavedenia tzv. epidurálneho podchladenia miechy pri operáciách na hrudnej aorte, za čo si vyslúžil medzinárodné uznanie a výsledky jeho vedeckého výskumu v tejto oblasti sú dodnes súčasťou operačných postupov na viacerých chirurgických pracoviskách USA i Japonsku. Zároveň sa aktívne spolupodieľal na niekoľkých grantových programoch s Neurobiologickým ústavom SAV.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s doc. MUDr. Igorom Kundrátom, CSc. bude v stredu 21.6.2023 o 11:00 hod. na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach.