Ilustračná foto - personál

Smútočné oznámenie

Doc. MUDr. Eugen Eiben, CSc.  1939 – 2023.  

Na Neurologickej klinike v Košiciach pôsobil od roku 1964, spočiatku v rezorte zdravotníctva, neskôr v školstve. V roku 1978 sa stal prednostom kliniky a viedol ju úspešne takmer celé štvrť storočie. Zároveň pôsobil ako krajský odborník pre neurológiu.

Počas svojej pracovnej kariéry sa venoval predovšetkým problematike životného a pracovného prostredia, epilepsii, neurologickým prejavom chronického abúzu alkoholu, problematike amyotrofickej laterálnej sklerózy a neurovaskulárnym ochoreniam. Publikoval 130 vedeckých prác, z toho 24 v zahraničí a cudzojazyčne.

V roku 1981 riadil presťahovanie kliniky z pôvodných priestorov na Rastislavovej ulici, do nových na Tr. SNP, kde sídli klinika dodnes. Pod jeho vedením tu vznikla jednotka intenzívnej starostlivosti.

Bol školiteľom kurzov základov EEG, v rokoch 1986 – 1991 bol vedúcim Katedry neurológie a psychiatrie LF UPJŠ. Docent Eiben bol dlhoročným členom Slovenskej neurologickej spoločnosti, členom výboru vtedajšej Slovenskej spoločnosti pre EEG a klinickú neurofyziológiu, tiež členom výboru Slovenskej ligy proti epilepsii a ďalších.

V roku 1990 mu bola udelená Strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti a v roku 2008 Bronzová medaila LF UPJŠ.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s doc. MUDr. Eugenom Eibenom, CSc. bude v sobotu 15. júla 2023 o 11:00 hod. v Obradnej sieni AVE + na Rastislavovej ulici v Košiciach.