Ilustračná foto - personál

Smútočné oznámenie

MUDr. Ján Dudra bol vynikajúcim kardiológom, po otvorení nemocnice na Triede SNP, začiatkom 90. rokov minulého storočia, založil kardiologickú jednotku intenzívnej starostlivosti s najväčším počtom lôžok v Československu, ktorá vtedy patrila pod Oddelenie centrálneho príjmu. Doktor Dudra viedol kardiologickú JIS ako primár až do svojho odchodu do dôchodku. Neskôr sa toto pracovisko stalo základom pre vznik Kardiocentra a dnešného Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb.

V rokoch 1955-1961 MUDr. Ján Dudra študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Začínal na Ústave patológie v areáli nemocnice na Rastislavovej pod vedením MUDr. prof. Igora Kutlíka. následne pôsobil ako odborný asistent na vtedajšej II. internej klinike Fakultnej nemocnice a LF UPJŠ pod vedením doc. MUDr. M. Kandráča.
Vychoval mnoho budúcich kardiológov, internistov. Kolegovia, ktorí si ho pamätajú, spomínajú naňho ako na výborného lekára, kardiológa a excelentného učiteľa. Jeho pedagogické schopnosti, zároveň jeho typický nadhľad a zmysel pre humor, z neho robili výnimočnú osobnosť.

A hoci bol úspešným kardiológom, takmer 70 rokov, od detstva až do dôchodkového veku spolupracoval aj s košickým rozhlasom. Každú sobotu po celom Slovensku sa z rádií v domácnostiach ozývala zvučka dnes už legendárneho humoristicko-satiristického magazínu Ma-ra-tóóón, v ktorom chýrny kardiológ vystupoval pod pseudonymom Ján Kado spolu s Petrom Gažom. V rozhlasovom éteri zabávali poslucháčov tak dokonale, že magazín sa tešil popularite vyše 40 rokov.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s MUDr. Jánom Dudrom bude v sobotu 10.2.2024 o 10:00 hod. v rímsko-katolíckom kostole v Obišovciach.