Ilustračná foto - personál

Správne fungovanie obličiek je aj v našich rukách

svetový deň obličiek

V prvej polovici marca si každoročne pripomíname Svetový deň obličiek, ktorý v roku 2006 vyhlásili Medzinárodná nefrologická spoločnosť a Medzinárodná federácia nadácií pre ochorenie obličiek. Cieľom informačnej kampane je zvýšiť povedomie laickej i odbornej verejnosti o význame zdravých obličiek a problematike chronickej obličkovej choroby. Tohtoročný podtitul kampane znie: prekleňme nedostatok vedomostí pre zlepšenie starostlivosti o pacientov s chorými obličkami. Tematika Svetového dňa obličiek v posledných troch rokoch je zameraná najmä na zvýšenie dostupnosti a skvalitnenia starostlivosti o chorých s chronickým postihnutím obličiek.

Dôležité funkcie obličiek

Oblička je párový orgán fazuľovitého tvaru, umiestnený po oboch stranách driekovej chrbtice na zadnej strane brušnej dutiny. Obličky pôsobia ako filter pretekajúcej krvi – odstraňujú odpadové produkty metabolizmu, regulujú množstvo vody a soli v organizme, zúčastňujú sa na regulácii krvného tlaku, krvotvorby a acidobázickej rovnováhe. Denné množstvo glomerulárneho filtrátu predstavuje okolo 170 litrov. Obličky prispievajú k celkovej stabilite a rovnováhe nášho organizmu.

Ochorenia obličiek majú rôzne príčiny

„Obličkové choroby majú rôzne príčiny. Geneticky sú podmienené napríklad cystické choroby obličiek, k získaným patria rôzne autoimunitné a infekčné zápaly, kamene, nádory, poškodenie obličiek pri cukrovke alebo vysokom krvnom tlaku. Pre choroby, ktorých prejavy u pacienta trvajú viac ako tri mesiace, používame termín chronická obličková choroba,“ informovala nás MUDr. Tatiana Baltesová, PhD., z Transplantačného centra Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.
Vysoký krvný tlak je nebezpečný pre obličky, pretože môže zvýšiť tlak na glomeruly, malé krvné cievy v obličkách, časom ich poškodí a funkcia obličiek začne klesať, takisto cievy poškodzuje zvýšená hladina cukru v krvi. Problém s obličkami spôsobia i obličkové kamene, ktoré vznikajú, keď minerály a iné látky v krvi kryštalizujú v obličkách.
Infekcie, lieky alebo vrodené poruchy môžu spôsobiť glomerulonefritídu (zápal malých štruktúr vo vnútri obličiek). Polycystická choroba obličiek je genetická porucha, spôsobujúca rast početných cýst (malých vačkov s tekutinou/ v obličke, čo môže viesť k zhoršeniu jej funkcií. Aj nedôsledne liečené infekcie močových ciest môžu spôsobiť ich nedostatočnú funkciu.

Potreba včasnej diagnostiky a liečby

Ochorenie obličiek je stav, ktorý môže ľahko zostať dlhší čas nepovšimnutý, kým príznaky nezačnú byť závažnejšie. Varovnými signálmi sú napríklad únava, opuch členkov, svalové kŕče, časté močenie najmä neskoro v noci, ale tiež nevoľnosť, zmeny vo výdaji moču, náhle zvýšenie hladín draslíka (hyperkaliémia).
Lekár najskôr určí, či pacient patrí do niektorej z vysoko rizikových skupín, vykoná potrebné vyšetrenia ako analýzu moču, krvi, ultrazvukové či CT vyšetrenie.
Liečba chorôb obličiek sa zameriava na kontrolu základnej príčiny ochorenia, teda zvládnutie vysokého krvného tlaku, dosiahnutie dobrej hladiny cukru a cholesterolu. Rovnako dôležité ako užívanie liekov je zmena stravovania a životného štýlu; je potrebné obmedziť najmä potraviny s vysokým obsahom bielkovín a soli, začať so zdravou stravou s vyšším podielom zeleniny či celozrnných výrobkov, naopak obmedziť príjem takých, ktoré môžu viesť k vzniku istých typov obličkových kameňov, znížiť hmotnosť, zvýšiť fyzickú aktivitu.

Aj pri zlyhaní obličiek existuje riešenie

Viaceré ochorenia obličiek napriek liečbe vedú k obličkovej nedostatočnosti alebo až k zlyhaniu obličiek. V takom prípade potrebuje pacient liečbu, ktorá nahradí funkciu obličiek a takou je dialýza alebo transplantácia obličky.
„Najčastejšími príčinami zlyhania obličiek u dospelých je ich postihnutie v dôsledku cukrovky tzv. diabetická nefropatia. U detí sú to vrodené vývojové chyby obličiek a močových ciest. Výskyt cukrovky má v dospelej populácii stúpajúci trend, čo podmieňuje aj nárast výskytu chronickej obličkovej choroby. Pokročilejšie štádiá chronickej obličkovej choroby sa spájajú s mnohými komplikáciami, najmä kardiovaskulárnymi, spôsobujúcimi vysokú chorobnosť pacientov. Odhaduje sa, že v roku 2040 budú tieto choroby piatou najčastejšou príčinou úmrtí,“ uviedla MUDr. Baltesová.

Hemodialýza a peritoneálna dialýza

Dialýza patrí medzi metódy náhrady funkcie obličiek.
Pri hemodialýze sa krv pacienta čistí mimotelovo pomocou špeciálneho filtra. Zvyčajne prebieha na dialyzačnom stredisku trikrát týždenne počas štyroch až šiestich hodín. Krv sa z tela pacienta odvádza do dialyzačného prístroja, kde sa zbaví nežiadúcich látok (kreatinínu, močoviny, fosforu a nadbytočných tekutín) a potom sa vracia pacientovi do obehu.
Pri peritoneálnej dialýze prebieha čistenie krvi cez výstelku brušnej dutiny (peritoneum) a pacient si ju môže vykonávať sám v pohodlí domova. Jej základom je dialyzačný roztok, ktorý sa do brušnej dutiny napustí prostredníctvom permanentného katétra a po jeho nasýtení odpadovými látkami sa z nej opäť vypustí a nahradí novým roztokom. Výmena roztoku je nutná štyri až päťkrát denne. Táto metóda si však vyžaduje splnenie určitých kritérií a nie je vhodná pre každého pacienta.

Transplantácia obličiek

Je najefektívnejšou liečbou chronického zlyhania obličiek. Prvoradým predpokladom transplantácií sú orgány, ktoré získavame od ľudí so stanovenou mozgovou smrťou. Obličku však môže darovať aj živý detailne vyšetrený človek bez rizika zlyhania obličky po odbere. Darovaná oblička začína fungovať bezprostredne po transplantácii, jej dobrú funkciu pomáha zabezpečovať imunosupresívna liečba, znižujúca riziko „odmietnutia“ darovaného orgánu. Pacient po transplantácii obličky i živý darca môžu viesť plnohodnotný život.

Spomalenie progresie ochorenia

„ V našej nefrologickej ambulancii pri Transplantačnom centre poskytujeme starostlivosť pacientom v rôznych štádiách chronickej obličkovej choroby. Najpočetnejšiu skupinu tvoria pacienti po transplantácii obličky, vyšetrujeme aj dialyzovaných pacientov s cieľom prípravy na transplantáciu, sledujeme živých darcov obličky.
Liečime pacientov s celým spektrom obličkových chorôb s cieľom spomaliť progresiu choroby a znížiť výskyt pridružených komplikácií. Dôležitým princípom liečby progresívnych chorôb obličiek je ich včasná diagnostika, dobrá kontrola krvného tlaku, dodržiavanie zásad zdravej životosprávy, udržiavanie normálnej telesnej hmotnosti či správny pitný režim,“ uzatvára MUDr. Iveta Baltesova, PhD.