Ilustračná foto - personál

Šťastné a veselé VIANOCE

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vôňa kapustníc, adventné koncerty i vianočné punče už tradične patria k najočakávanejším sviatkom roka. V spoločných rozhovoroch bilancujeme ďalší dynamický rok.

Sotva sa začala v našej nemocnici zlepšovať situácia s ochorením COVID-19, vypukol vojenský konflikt na Ukrajine a my sme začali okamžite poskytovať zdravotnú starostlivosť ľuďom, ktorí v núdzi utekali pred vojnou. 

V zdravotníctve sme na krízové situácie pripravení 24 hodín denne, 7 dní v týždni, no posledné obdobie máme tých krízových situácií akosi viac. Často siahame na dno svojich síl, neraz na úkor vlastného zdravia a s veľkou obetavosťou našej rodiny a blízkych.

Chcem sa vám milí kolegovia, zdravotníci aj nezdravotnícki pracovníci poďakovať za vašu prácu, úsilie, energiu, obetavosť a entuziazmus, s ktorými svoje poslanie všetci vykonávate v prospech našich pacientov.

Rád by som vám všetkým poprial pokojné vianočné sviatky, pohodu s tými, ktorých máte najradšej a najmä veľa zdravia.   

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH,  riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice