Ilustračná foto - personál

Šťastný nový rok 2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí pacienti, klienti,

Univerzitná nemocnica L. Pasteura je  kľúčovým poskytovateľom  zdravotnej starostlivosti  na východe Slovenska. To v sebe nesie mimoriadne postavenie našej inštitúcie, mimoriadny tlak na kvalitu našich služieb a výkonov, na vysokú odbornú a profesionálnu úroveň našich zdravotníkov, mimoriadny tlak na nás všetkých nielen v bežné dni, ale najmä počas krízových situácií.

Za uplynulé dva roky sme ich zažívali skoro nepretržite, boli týždne a mesiace, keď bola náročnosť našej práce na maxime, a keď už mnohí siahali doslova na dno svojich fyzických aj psychických síl. Či už to boli kovidové mesiace, alebo profesionálne a kvalitne zvládnuté zabezpečenie starostlivosti o utečencov pred vojnou z Ukrajiny, ale aj mimoriadne náročné mesiace v závere roka 2022.

Všetkým zdravotníckym kolegom a nezdravotníckym spolupracovníkom chcem poďakovať za to, že ste to nevzdali. Budúcnosť nám dovolí pozerať sa raz na tieto roky, ako na historicky dôležitý medzník slovenského zdravotníctva, ktorý sme zvládli s nesmiernym úsilím, obetavosťou, ale hlavne so cťou.

Všetkým našim pacientom a klientom,

ktorí vyhľadali v uplynulom roku služby našich medicínskych pracovísk, ĎAKUJEM, že ste si vybrali práve UNLP. Verím, že väčšina z vás bola spokojná s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou a v rámci istých modernizačných obmedzení aj so službami a technickými možnosťami jednotlivých pracovísk. Svedčia o tom desiatky mailov, listov, online poďakovaní, ktoré mesačne adresujete našim lekárom, sestrám, ale aj mnohým ďalším kolegom.

Pokiaľ sme  Vaše očakávania nedokázali naplniť vždy na 100%, verte, že nás to mrzí. Každý lekár, sestra sa snaží poučiť z prípadných nedostatkov a slová kritiky berieme ako dôvod na zlepšenie a reštart.  Najväčšie obmedzenia rozhodne pociťujeme v technickom a prístrojovom vybavení, v tomto smere nevieme vždy vyhovieť požiadavkám našich pacientov a klientov. Napriek ťažkostiam a nedostatku financií sa snažíme postupne rekonštruovať a modernizovať jednotlivé pracoviská. V uplynulom roku sme obnovu naštartovali aj tam, kde sa za desiatky rokov doslova zastavil čas.

Rok 2023

Verím, že v roku 2023 v tom dokážeme pokračovať ešte intenzívnejšie. Naštartovali sme procesy na zvýšenie ekonomickej efektívnosti, ktoré by mali viesť k vyrovnanému hospodáreniu nášho zdravotníckeho zariadenia. To, na čo asi všetci čakáte, sú však ďalšie investície do modernizácie a obnovy. Budeme sa o to snažiť cez viaczdrojové financovanie, či už pôjde o financie zo štátneho rozpočtu, z plánu obnovy alebo garantovanými energetickými službami.     

Chceme  v roku 2023 vďaka smart technológiám pri opláštení budov naštartovať obnovu monobloku a polikliniky na Tr. SNP, ktorá povedie k zníženiu energetickej náročnosti, k technologickému zhodnoteniu a celkovému zlepšeniu vzhľadu prevádzkovaných objektov. To plánujeme aj rekonštrukciou pamiatkovo chránených budov v areáli na Rastislavovej 43, spolu s úsporou operatívnych nákladov. Rekonštrukcie väčšiny pavilónov a aj monobloku v tomto areáli zlepšia prostredie pre pacientov, aj zamestnancov, spolu so zachovaním historickej hodnoty areálu. Práve výzva z plánu obnovy je na to predurčená, plánujeme ju využiť v maximálne možnej miere.     

Kolegyne, kolegovia, pacienti, sympatizanti, priatelia našej nemocnice,

najviac zo všetkého by som nám prial, aby bol rok 2023 rokom pokoja a stability pre naše zdravotníctvo, z čoho budú mať úžitok nielen zamestnanci nemocnice, ale všetci pacienti  a každý užívateľ zdravotníckeho systému. Sú veci a javy, ktoré nemáme vo svojich rukách, ale aj z toho konkrétneho miesta, kde sa nachádzame, na ktorom pracujeme, ich vieme každý svojím konaním ovplyvniť.  

V UNLP máme veľa plánov. Bez spoluúčasti zdravotníkov, spolupráce všetkých kolegov a tolerancie pacientov, by sa dali realizovať len ťažko a mnohé vôbec. Univerzitná nemocnica L. Pasteura sa blíži pomaly k svojmu dôležitému výročiu. Rok 2023 bude pre nás najmä rokom prípravy na storočnicu, ktorú nemocnica oslávi 24. júna 2024. Verím, že sa nám podarí posunúť dovtedy jednotlivé pracoviská na takú úroveň, ktorá bude dôstojne zodpovedať tomuto dôležitému dátumu v dejinách UNLP. Budem rád, ak sa pripojíte k spolupráci, svojimi nápadmi, realizáciou a celým svojim srdcom.

Prajem každému pevné zdravie a pohodu v rodinnom kruhu.

                                                                 MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, riaditeľ UNLP Košice