Ilustračná foto - personál

SUCHÝ FEBRUÁR – už ste sa zapojili?

Alkohol na Slovensku = dlhodobý problém. Súvisí so samovraždami, smrteľnými dopravnými nehodami, rodinnými tragédiami. Situácia sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) počas pandémie COVID-19 zhoršila. Spotreba alkoholu stúpla v tomto období celosvetovo. Slovensko so spotrebou 11,1 litra na 1 obyvateľa prevýšilo nielen európsky priemer, ale takmer dvojnásobne aj ten svetový.

  • 5% celkovej úmrtnosti na Slovensku súvisí s alkoholom 
  • vyše 400 000 ľudí je za hranou rizikového pitia, teda cca každý 11. dospelý
  • podľa WHO sa na Slovensku vypije až 11,5 l čistého alkoholu na každého Slováka staršieho ako 15 rokov

Zhruba u tretiny samovrážd asistuje alkohol

V roku 2021 bolo u nás zaznamenaných 548 samovrážd, pričom asi tretina bola vykonaná za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky. V psychiatrických ambulanciách vyšetrili vlani viac ako 27-tisíc osôb na poruchy psychiky a správania zapríčinených práve užívaním alkoholu. „Dobrou správou je, že ide o najnižší počet za posledných 10 rokov. Stále je to však vysoké číslo, ktoré by sme sa aktívnym prístupom zodpovedných inštitúcií mali pokúsiť postupne znižovať,“ hovorí Boris Bodnár, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Košice, odborník MZ SR pre odbor Medicína drogových závislostí v Košickom a Prešovskom kraji.

Aj preto sa Slovensko tento mesiac po prvý krát zapája do kampane SUCHÝ FEBRUÁR, ktorú už desaťročie poznajú v susednom Česku. Zaujímavé informácie nájdete na  www.suchyfebruar.sk. Stránka ponúka aj možnosť otestovať sa. Neváhajte. Pár minút a zistíte, ako na tom ste. Prípadne ponúknite túto formu testu človeku, ktorý podľa vás už potrebuje pomoc. Na našich klinikách sú k dispozícii odborníci, na ktorých sa s dôverou môžete obrátiť: I. psychiatrická klinika na Tr. SNP 1 a II. psychiatrická klinika na Rastislavovej 43.

Mesiac bez alkoholu

Jeden mesiac nekonzumovať alkoholické nápoje. Vedeli ste si to vôbec predstaviť? Kľúčové je uviesť, že kampaň má jednoznačne pozitívny dopad na ľudí, ktorí sa do nej zapojili. Potvrdzujú to aj výskumy –  rizikovú konzumáciu alkoholu znížil každý druhý registrovaný účastník kampane v ČR.  Podľa prieskumu medzi 706 účastníkmi v roku 2021 deklaruje zníženie spotreby alkoholu ešte 4 mesiace po kampani 53 % z nich. Lepší výsledok vykazuje po 4 mesiacoch 65 % účastníkov. Po celom roku od kampane potom 47 %. Viac informácií o výskume medzi účastníkmi môžete nájsť na www.suchejunor.cz/vyskum

Prvým dílerom alkoholu u dieťaťa je – rodič

Ruku na srdce. Koľkí rodičia namočili svojmu dieťaťu prštek do piva – veď je to len pena. Koľkí od malička kupujú na detské párty detský šampus? Či jednoducho každú návštevu vítajú s drinkom v ruke. Toto je model a vzor správania, ktorý sa priamo prenáša na naše deti. „Tradícia“ pitia je v našej spoločnosti hlboko zakorenená,“ konštatuje MUDr. Terézia Rosenbergerová, detská psychiatrička UNLP a hlavná odborníčka MZSR pre pedopsychiatriu. Viac si o problematike detského pitia pozrite tu: TelKE

Konzumácia alkoholu sa u mladých celosvetovo znižuje, na Slovensku však zaostávame  

Podľa spoločnosti Global Web Index, ktorá analyzovala správanie spotrebiteľov u takmer pol milióna mladých ľudí v 45 krajinách, pijú zástupcovia Generácie Z (narodení po r. 2000) výrazne menej v porovnaní so staršími generáciami. 37% z nich tvrdí, že alkohol nepijú vôbec. U milénianov (narodení po r. 1985 do r. 2000) je to len 21%. Iba 16% konzumuje alkohol aspoň jedenkrát do týždňa, čo je taktiež výrazne menej v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami. Celkovo ide o generáciu, ktorá viac dbá na svoje zdravie.

Mladé generácie Slovákov však pijú stále viac ako rovesníci z Nemecka, Francúzska či Španielska. 33% študentov pije aspoň niekoľkokrát ročne na guráž a 25% z nich zaháňa alkoholom osobné problémy. Až 92% mladých sa po alkohole cíti otvorenejšie voči iným ľuďom, 86% ľahšie komunikuje o svojich pocitoch. 67% má pocit väčšej sexuálnej príťažlivosti, pričom zároveň cítia aj menšie zábrany pri sexe.

Skúste to aspoň jeden mesiac v roku bez alkoholu

Ak chceme, aby mali naše deti lepšie vzorce a modely správania sa, je načase zapojiť sa do kampane SUCHÝ FEBRUÁR. Pokojne sa o tom doma nezáväzne rozprávajte. A napokon, nemusí to byť len február. V ktoromkoľvek období roka si to pokojne vyskúšajte BEZ 🙂 

Text sme spracovali z rôznych materiálov a článkov publikovaných v súvislosti s kampaňou #suchyfebruar #suchac #umeniejenepit.