Ilustračná foto - personál

Liečba, ktorá pomáha v každom čase – fyzikálna terapia

Ilustračná fotka, bolesť, fyziatria, nový prístroj

8. septembra si pripomíname Svetový deň fyzikálnej terapie

V poslednom predkovidovom roku, v roku 2019, naši odborníci na Klinike fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (KFBLR) na Rastislavovej ulici odrehabilitovali viac než 9500 pacientov s rôznymi problémami a poruchami pohybového ústrojenstva. Práca fyzioterapeutov sa počas dvoch vĺn pandémie stala jednou z najdôležitejších pri liečbe samotného ochorenia, ako aj následne pri odstraňovaní postkovidového syndrómu u tých, ktorí Sars-CoV-2 prekonali. Fyzikálna terapia je totiž liečbou, ktorá pomáha pri mnohých diagnózach. Dnes, 8. septembra si pripomíname Svetový deň fyzikálnej terapie.

Liečba stará tisíce rokov

Tento druh liečby má bohatú históriu. Za zakladateľa fyzikálnej terapie je považovaný čínsky lekár Koung-Fou, ktorý pôsobil okolo roku 4 700 pred našim letopočtom. V Európe sa fyzikálnou terapiou zaoberali napríklad aj Asklepios, Hippokrates a Galen. „Pôvodne sa fyzikálna terapia definovala ako druh liečby, pri ktorej sa využívajú rôzne druhy fyzikálnej energie. V súčasnosti sa podstatne väčší dôraz kladie na fyzické, resp. fyziologické reakcie organizmu. Podstatou fyzikálnej terapie je ovplyvnenie regulačných mechanizmov, dnes by sme povedali „logistiky“ organizmu, a tým zároveň ovplyvnenie adaptačných a reparačných dejov,“ vysvetľuje doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., prednosta Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (KFBLR) UNLP a LF UPJŠ Košice.

Pomáha odstrániť funkčnú poruchu včas

Pôvodne sa tiež v súvislosti s fyzikálnou terapiou zdôrazňoval jej nešpecifický, všeobecný účinok. Tým sa vysvetľovalo aj široké spektrum ďalších priaznivých účinkov. „Rozvojom vedeckých poznatkov však došlo k výraznému posunu aj v tejto oblasti. Fyzikálna terapia v rukách lekára špecialistu – fyziatra, aplikovaná kvalifikovaným fyzioterapeutom, má špecifické účinky, ktoré pôsobia na špecifické receptory a ovplyvňujú špecifické molekulárne deje organizmu. Využitím fyzikálnej liečby je možné funkčnú poruchu odstrániť ešte skôr, než dôjde k jej premene na poruchu štrukturálnu, organickú. Tým sa metódy fyzikálnej liečby, aplikované jednotlivo, alebo častejšie v cielene zostavenej kombinácii, stávajú významným liečebným prostriedkom, prínosným u širokého spektra chorôb,“ vysvetľuje prednosta Takáč.

Terapia rázovou vlnou potláča chronickú bolesť a zápal. Umožňuje plnohodnotne žiť, pracovať a športovať

Morochovičová, nový prístroj, primárka fyziatrie na Rastislavovej

Na klinike ponúkajú naši odborníci širokú škálu rehabilitačných procedúr, všetky postupy myoskeletálnej medicíny, elektroliečbu, teploliečbu, svetloliečbu, hydrokinezioterapiu, pohybovú liečbu, liečebné masáže – klasické, reflexné, manuálnu, aj prístrojovú lymfodrenáž a laseroterapiu. Medzi najmodernejšie metódy patrí terapia rázovou vlnou spolu s vysokointenzívnym laserom HIL. „Rázová vlna je neinvazívna fyzikálna metóda, ktorá využíva akustické vlny na účely stimulácie lokálnej biologickej odozvy ošetrovaného tkaniva. Princíp pôsobenia rázovej vlny je v zlepšení prekrvenia v mieste pôsobenia a regenerácii postihnutých buniek,“ hovorí zástupkyňa prednostu KFBLR MUDr. Ildikó Morochovičová.

Táto liečba významne potláča a odstraňuje chronickú bolesť a zápal, odstraňuje obmedzenie, pocit obťažovania z chorého miesta pri bežnej práci, športovaní a v každodennom živote. „Výhodou vysokointenzívneho laseru – HIL je prestup do hlbších štruktúr, rýchly analgetický efekt, často hneď po aplikácii a tepelný efekt. Pri liečbe postačí nižší počet aplikácií. Je to veľmi efektívna liečba bez vedľajších účinkov a je vo veľkej miere využívaná pri liečbe pacientov v rôznych indikáciách, ako sú bolesti kĺbov a chrbtice, degeneratívne ochorenia, poranenia kĺbov, natiahnutie svalov, šliach a mnoho ďalších,“ dodáva MUDr. Morochovičová.

Bez aktívneho pohybu a cvičenia sa bolesti chrbtice či kĺbov nepodarí odstrániť

Neoddeliteľnou súčasťou rehabilitácie je aj pohybová liečba s cieľom obnoviť, upraviť, zlepšiť možnosti a schopnosti pacienta a dostať ho na primeranú funkčnú úroveň. „Využívame najmodernejšie metódy liečebnej telesnej výchovy. Pacientov zapájame do pohybovej liečby a inštruujeme ich, ako cvičiť doma. Niektorí cvičia nad rámec svojich možností, sú však aj takí, ktorí si nenájdu čas. Je pritom veľmi dôležité hýbať sa, cvičiť, aspoň 3-krát týždenne po 30 minút. Bez spolupodielu na vlastnej liečbe sa problémy s bolesťami chrbtice či kĺbov budú stále opakovať,“ apeluje lekárka.

______________________________________________________________________________________________________

Ambulantná časť kliniky bola otvorená od mája, najskôr pre postkovidové ťažkosti pacientov, od júna aj pre ostatných. Otvorená je už aj lôžková časť, hoci pre menší počet pacientov. Pacienti pred hospitalizáciou musia absolvovať PCR test (nie starší ako 72 hodín). Fyzioterapeuti naďalej rehabilitujú pacientov s postkovidovým syndrómom a aj súčasných pacientov s ochorením COVID-19, ktorí sú hospitalizovaní na pracoviskách nemocnice. Pacienti s bolesťami pohybového systému – chrbtice, kĺbov a svalov končatín, pacienti s neurologickými, ortopedickými, zápalovými, nádorovými, cievnymi ochoreniami a poúrazovými stavmi sa môžu objednať a absolvovať rehabilitáciu ambulantnou či ústavnou cestou. Kontakty sú zverejnené na www.unlp.sk.