Ilustračná foto - personál

Svetový deň osteoporózy – 20. október

Svetový deň osteoporózy - 20. október

Osteoporóza je definovaná úbytkom kostnej hmoty, poruchami architektúry kostí a tendenciou k zlomeninám; trpí ňou 7 – 8% populácie a je pokladaná za epidemickú civilizačnú chorobu. Dôležitá je presná diagnostika a účinná liečba, pričom na diagnostiku je najvhodnejšia denzitometria a na terapiu sledovanie koncentrácie kostných markerov. Sú síce len doplnkovým vyšetrením, ale poskytujú dôležité informácie o intenzite straty kostnej hmoty.

Práve dnes, 20. októbra  je Svetový deň osteoporózy, ktorý vyhlásila Medzinárodná nadácia osteoporózy – International OsteoporosisFoundation (IOF). Do celosvetovej kampane sa pravidelne zapája aj Slovensko prostredníctvom Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí (SOMOK), s cieľom zvyšovať povedomie o tomto ochorení, jeho prevencii, diagnostike a liečbe. Prevenciu a liečbu považujú za mimoriadne dôležitú aj odborníci z Univerzitnej  nemocnice L. Pasteura Košice.

Rizikovými faktormi vzniku tohto ochorenia sú napríklad osteoporóza matky, predčasná menopauza, anorexia, chronické ochorenie obličiek, pečene či imobilita. Napriek tomu, že osteoporóza je zo 70% podmienená geneticky, možno tento proces výrazne ovplyvniť.  Veľmi dôležitý je životný štýl – nefajčiť, nekonzumovať veľa alkoholu a kofeínových nápojov, mať denne dostatok pohybu a správne stravovanie, či dostatočný prísun vápnika. Pre jeho vstrebávanie je potrebný vitamín D.Štandardom v diagnostike osteoporózy je denzitometria – neinvazívne, bezbolestné, rýchle a presné vyšetrenie, stanovujúce hustotu kostí. Na sledovanie účinnosti liečby osteoporózy zasa slúži analýza biochemických kostných markerov.

Diagnostikou a liečbou ochorenia sa zaoberajú špecializované pracoviská

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach poskytuje služby pacientom v osteologickej ambulancii na poliklinike na Tr. SNP 1. Denzitometer je umiestnený mimo ortopedických ambulancií v priestoroch I. internej kliniky,  a v Pavilóne zdravia na Rastislavovej 43, kde je súčasťou ortopedických ambulancií aj denzitometrické pracovisko s osteologickou ambulanciou. Pacienti sú na špecializované osteologické vyšetrenie pri charakteristických ťažkostiach odosielaní inými lekármi.

Pacienti k nám prichádzajú s rôznymi štádiami ochorenia kostí. Súčasťou vyšetrenia je zhodnotenie rutinných a špecializovaných vyšetrovacích metód a osteodenzitometrického vyšetrenia skeletu, ktoré indikuje po splnení indikačných kritérií lekár. Cieľom liečby osteoporózy je predovšetkým redukcia rizika fraktúry,“ informuje zástupca prednostu kliniky MUDr. Vladimír Filip.

Nefarmakologický manažment osteoporózy predstavuje základ všetkých preventívnych i terapeutických prístupov. K dispozícii je široké spektrum liekov, ktoré majú osteoresorpčný a osteoanabolický efekt. Nevyhnutnosťou je vybrať pre pacienta optimálnu, dobre tolerovanú a bezpečnú formu terapie. Pacienti sú po diagnostike a liečbe osteoporózy pravidelne dispenzarizovanís kontrolovaním účinnosti terapie. Pri adekvátnej komplexnej liečbe je  preukázané znížené riziko fraktúry.

S pacientmi s osteoporózou sa stretávajú aj na pracoviská fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Ako uvádza zástupkyňa prednostu Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a LF UPJŠ MUDr. IldikóMorochovičová, „pacientov s osteoporózou riešia pri bolestiach chrbtice, kĺbov alebo po zlomeninách, pričom liečba prebieha ambulantne alebo aj cestou hospitalizácie s využitím všetkých dostupných prostriedkov rehabilitácie.“

Rehabilitácia pomáha    najčastejšie až v štádiu komplikácií – po osteoporotických zlomeninách končatín, zlomeninách chrbtice – kedy sa špecialisti snažia týmto pacientom pomôcť so zlepšením pohyblivosti zlomenej končatiny, ktorá bola liečená konzervatívne alebo operačne, so zlepšením ich sebestačnosti v bežných denných aktivitách a zlepšením ich celkovej kondície, stability a koordinácie. Častou a závažnou osteoporotickou zlomeninou je zlomenina bedrového kĺbu najmä u pacientov vo vyššom veku, kedy ich prinavrátenie do pôvodného spôsobu života je problematické aj pre pridružené ochorenia a pokiaľ nezrehabilitujú, môžu zostať imobilní, odkázaní na pomoc inej osoby do konca života.

Program ŠKOLA CHRBTA na Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

ŠKOLA CHRBTA na Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Pomôcť dokážeme aj pacientom so zlomeninami chrbtice zmiernením bolesti, inštrukciami ako sa k chrbtici správať, aby si nevedomky neubližovali. Programom Škola chrbta učíme pacientov ako chrbticu správne  zaťažovať pri denných činnostiach, ako cvičiť, aby sa predchádzalo ďalším stratám kostnej hmoty, aby získali lepšiu stabilitu či naučili sa chrániť pred pádmi. Ak je to nevyhnutné, pacientov hospitalizujeme na našom oddelení. Ak zvládnu dochádzanie, absolvujú liečbu ambulantne,“ konštatuje primárka Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UNLP na Tr. SNP 1  MUDr. Miriam Dziaková, PhD.