Ilustračná foto - personál

Svetový deň životného prostredia – 5. jún

svetovy den zivotneho prostredia

5, júna 2022 uplynie 50 rokov od konferencie v Štokholme, ktorá viedla k vyhláseniu 5. júna za Svetový deň životného prostredia.

V našej nemocnici máme Referát odpadového hospodárstva, záhrady a ovzdušia, na ktorom pracuje 20 zamestnancov, z toho jeden vedúci a jeden THP pracovník a ktorému šéfuje pani Katarína Mužáková. Referát patrí pod Technicko-prevádzkový úsek. Keďže sme ani my nevedeli, čo si pod týmto názvom predstaviť a akú prácu vlastne na tomto referáte vykonávajú zamestnanci, ktorí tu pracujú, opýtali sme sa pani Katky, ktorá v našej nemocnici pracuje úctyhodných 40 rokov 😊

Pani Katka, čo znamená ŽIVOTNÉ PROSTREDIE v takej inštitúcii, akou je nemocnica?  

Životné prostredie je všetko čo vytvára prirodzené podmienky existenciu organizmov a človeka. Zahŕňa
– vodu ( máme čističku odpadových vôd na pracovisku na Rastislavovej ulici )
– pôdu
– ovzdušie
– živé zložky.

Čo sa reálne ukrýva za názvom Referát odpadového hospodárstva? Čo všetko riešite?

Celý názov je referát odpadového hospodárstva, záhrady a ovzdušia.
Reálne sa teda staráme o životné prostredie, a teda odpady, o kompletnú údržbu areálov – čistotu, výsadbu, úpravu podľa sezóny, a samozrejme prenášame rôzne bremená, tovar, rozvážame medicinálne plyny a hlavne triedime odpad.

Čo všetko si pod odpadom v nemocnici máme predstaviť? 

Pokiaľ neviete, čo si máte predstaviť, znamená to, že všetko funguje tak, ako má. Lebo to nevidíte, čiže je poriadok. 😊
Len pre zaujímavosť denne nám fyzicky prejdú cez ruky 3 tony odpadu.
Najdôležitejším ukazovateľom je pre nás fakt, že až 80% odpadu je zhodnotených buď materiálovo alebo energeticky.
Na skládkach končia len tie druhy odpadov, ktoré sa nedajú zhodnotiť.
Produkcia odpadu za rok 2021 sa vyšplhala na číslo 1 445,187 ton.
Z toho 770,603 ton tvorí odpad zdravotný. 284,971 ton nebezpečný zdravotný odpad, ktorého produkcia je spojená s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (likvidácia tohto odpadu je pre nás najdôležitejšia)  a 485,632 ton odpad zvyšný (klasifikovaný ako nie nebezpečný).
Okrem týchto separujeme ešte 32 druhov odpadov.

Je možné v nemocnici separovať?

Separujeme papier, sklo, drevo, plast, kov, elektro-odpady, biologicky rozložiteľné odpady, chemikálie, lieky ……. a tak ďalej, spolu 32 druhov  odpadu.

UNLP verejne obstarala a následne podpísala zmluvu na likvidáciu nebezpečného odpadu za viac ako 1 milión EUR.  To je novinka?

Nie, fungovalo to aj pred tým. Len posledné dva roky sme išli formou objednávok z dôvodu zdĺhavému procesu VO a samozrejme aj z dôvodu pandémie COVID-19, kde nám odpad vzrástol o 100 % – 200 % percent.
UNLP má zavedené kvalitné triedenie odpadov a to hlavne z dôvodu materiálového a energetického zhodnotenia odpadov. Od 1. 6. 2022 máme vysúťažené dve samostatné zmluvy na zneškodnenie nebezpečných odpadov na obdobie 24 mesiacov za 1.163.399,80 € bez DPH.

Máme v nemocnici a jeho areáli koše na separovanie odpadu?

Áno, v dnešnej dobe je to samozrejmosť. 😊
Samostatne máme kontajnery na zdravotný odpad, obaly na sklo, plasty.
Lisovacie kontajnery na kartón, stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrady, objemný odpad.

Vieme, že máme 7 záhradníkov, ktorí sa starajú o náš historický park, ale zrejme aj o park na Tr. SNP. Kde končí zelený odpad?

V areáli na Tr. SNP máme ďalších 4 záhradníkov. 😊
Časť z tohto druhu odpadu kompostujeme v areáli na Rastislavovej, ostatný odovzdáme zmluvnému partnerovi buď na kompost, alebo energetické zhodnotenie.

V rámci skrášľovania exteriéru pre našich pacientov, ale aj návštevníkov a zamestnancov sa staráte aj o výsadbu okrasných rastlín. Aké množstvá si máme predstaviť, že vysádzate napr. na jar?

UNLP má funkčné 3 skleníky, kde pestujeme hlavne letničky na výsadbu parkov v oboch areáloch a samozrejme aj niečo dokupujeme.
Túto jeseň máme v pláne vysadiť aspoň 6 ks líp malolistých a osadenie estetických zábran, ktoré zabránia nedisciplinovaným vodičom, aby nám ničili trávnaté plochy.
A čísla? Ťažko na to odpovedať 😊 výsadbu okrasných rastlín počítame v tisícoch. Hovoríme možno o 3. 000 – 4.000, napríklad tulipánov.
Pestovanie okrasných rastlín vo vlastnej réžii, priamo v našom areáli, je kľúčové. Bez toho by sme náš park neboli schopní udržiavať v tej najlepšej a najkrajšej kondícii, ako ho dnes poznáme všetci.