Ilustračná foto - personál

Sviatočné prianie

Kolegyne, kolegovia, pacienti, sympatizanti, priatelia našej nemocnice,

Vianoce už tradične patria k najočakávanejším sviatkom roka. V spoločných rozhovoroch bilancujeme ďalší dynamický rok.

Najviac zo všetkého by som nám prial, aby bol rok 2024 rokom pokoja a stability pre naše zdravotníctvo, z čoho budú mať úžitok nielen zamestnanci nemocnice, ale všetci pacienti  a každý užívateľ zdravotníckeho systému. Sú veci a javy, ktoré nemáme vo svojich rukách, ale aj z toho konkrétneho miesta, kde sa nachádzame, ich vieme každý svojím konaním ovplyvniť. 

Všetkým našim pacientom a klientom, ktorí vyhľadali v uplynulom roku služby našich medicínskych pracovísk, ĎAKUJEM, že ste si vybrali práve Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice. Pokiaľ sme Vaše očakávania nedokázali naplniť vždy na 100%, verte, že nás to mrzí. Každý lekár, sestra sa snaží poučiť z prípadných nedostatkov a slová kritiky berieme ako dôvod na zlepšenie a reštart. Napriek ťažkostiam a nedostatku financií sa snažíme postupne rekonštruovať a modernizovať jednotlivé pracoviská. Verím, že vianočný darček – finančný príspevok, ktorý nám v týchto dňoch schválila vláda na obnovu dvoch budov v historickom areáli na Rastislavovej ulici, prinesie nielen peniaze, ale aj výzvu naďalej pokračovať v snahe o skvalitnenie pracovného prostredia v prospech našich zamestnancov a pacientov.

V UNLP máme veľa plánov i nápadov ako sa stále zlepšovať. No bez spoluúčasti zdravotníkov, spolupráce všetkých kolegov a tolerancie pacientov, by sa dali realizovať len ťažko a mnohé vôbec. Táto nemocnica sa pomaly blíži k svojmu vzácnemu jubileu – v júni 2024 uplynie 100 rokov od jej založenia. Verím, že sa nám podarí posunúť jednotlivé pracoviská na dôstojnú úroveň, zodpovedajúcu tomuto dôležitému dátumu v dejinách našej nemocnice.

Vážení zdravotnícki kolegovia a nezdravotnícki spolupracovníci,

ďakujem Vám za to, že pracujete v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice, a vkladám dôveru pri budovaní modernej nemocnice aj do Vašich rúk. Ak bude rok 2024 pre nemocnicu úspešným, bude to aj Vašou zásluhou.   

Želám Vám krásne, láskou naplnené Vianoce, prežité so svojimi najbližšími a v zdraví vykročme spolu do Nového roka.

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH
riaditeľ UNLP Košice