Ilustračná foto - personál

Takmer 100 záujemcov o darovanie krvi

Riaditel UNLP L Bena a M. Klima_ vykonny riaditel HC kosice

Leto je obdobím, kedy sa stáva najviac úrazov a mnoho nehôd. Pri záchrane ľudského života neraz chýba najvzácnejšia tekutina – krv.  Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Košiciach a s HC Košice pripravila tento rok Letnú kvapku krvi.

„V lete je vo všeobecnosti krvi menej, o to viac si vážime, že sa košickí hokejisti rozhodli pripojiť k našej akcii,. Krv nie je produkt, ktorý sa dá vyrobiť v laboratóriu, je to niečo, čo odovzdáva človek človeku. Je to niečo, čo je skutočne nevyhnutné v rámci záchrany ľudského života,“ uviedol riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH. Preto je podľa neho nevyhnutné do takýchto akcií zapájať aj verejnosť.

Počas dnešného dňa do 12.00 prejavilo záujem darovať krv takmer 100 darcov, z nich reálne darovalo krv 80 ľudí, z toho bolo 8 prvodarcov.

Náročná situácia pre zdravotníkov aj darcov

Situáciu zdravotníkom, ale aj záujemcom o darovanie krvi už ďalší rok  komplikuje COVID-19 a teraz aj opičie kiahne. V lete je navyše problém aj vycestovanie na dovolenku do zahraničia. Preto zdravotníci z NTS vítajú každého jedného z nás, ktorý máme možnosť darovať krv. „Sme radi, že aj hokejisti dnes pomáhajú k tomu, aby sa nám v tomto období zvýšil počet darcov,“ hovorí MUDr. Marta Lukáčová, lekárka NTS Košice.  Mnohí z nich dnes nemohli darovať krv, práve pre dovolenky, na ktorých boli. Pre darovania krvi je potrebný odstup od dovolenky 7 – 28 dní, v závislosti od krajiny, ktorú darca navštívil. „Cestovateľská anamnéza je veľmi dôležitá, nielen kvôli kovidovým infekciám, ale aj kvôli iným, ako sú malária či HIV, aby nedošlo k prenosu ochorení, ktoré sú prenosné aj krvou,“  vysvetľuje MUDr. Marta Lukáčová, lekárka NTS Košice.

náš lekár daroval krv

Hokejisti z HC Košice odporúčajú darovať krv kedykoľvek

Výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma sa za možnosť podporiť akciu a darovať krv UNLP poďakoval: „Počuli sme, že teraz v lete je krvi nedostatok, ale myslím si, že krv je potrebné darovať kedykoľvek cez rok. Preto prosím ľudí, aby išli. Nikdy nevieme, kedy  ju budeme sami potrebovať.“

hokejisti darovali krv

Hokejista Radek Deyl svoj tretí odber okomentoval dnes takto: „Je to po tretí krát, nie je toho veľa, lebo cez sezónu sa to veľmi nedá. Ale je to výborná vec, je to najmenej, čo môžem spraviť pre chorého alebo zraneného človeka.“

Krv môže každý z nás darovať kedykoľvek v Národnej transfúznej službe Košice, na Tr. SNP. Podmienky darovania nájdete tu:  https://www.ntssr.sk/kde-darovat-krv/kosice