Ilustračná foto - personál

Tím UNLP získal celosvetové ocenenie za liečbu pacientov s cievnou mozgovou príhodou už po štvrtýkrát

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach už po štvrtýkrát obhájila celosvetovo uznávané ocenenie ESO ANGELS AWARDS – diamantový status. Tím našich odborníkov pre liečbu cievnych mozgových príhod (CMP) sa celý rok 2022 profesionálne a na základe medzinárodných odporúčaní, staral o pacientov s touto diagnózou. Prestížne ocenenie, Eso Angels Awards 2022 Diamond Status, si v uplynulých dňoch naši špecialisti prevzali v Mníchove.

„Považujeme to za veľké ocenenie našej vytrvalej práce v prospech pacientov. Rokmi sme dosiahli zlepšenie manažmentu starostlivosti o pacientov s náhlymi cievnymi mozgovými príhodami, čo sa týka počtu liečených pacientov, ale aj skrátenia času poskytnutia akútnej liečby. Zároveň kladieme dôraz na sekundárnu prevenciu, teda odporúčanie liečby, s ktorou pacienta prepúšťame. To všetko nás radí medzi pracoviská spĺňajúce medzinárodné kritériá liečby CMP. Urobíme všetko preto, aby to bolo tak aj naďalej,“ hovorí prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, prednostka Neurologickej kliniky UNLP a LF UPJŠ na Triede SNP.

Tím UNLP patrí medzi lídrov v liečbe mozgových príhod na Slovensku

„Ak pacient s CMP spĺňa kritériá pre podanie akútnej liečby, už na CT pracovisku môže dostať liek, ktorý rozpúšťa krvnú zrazeninu do 4,5 hodiny od prvých príznakov. Pokiaľ sa ale zistí, že pacient má uzáver veľkej cievy, zrazeninu z nej mechanicky odstráni intervenčný rádiológ trombektómiou. Na tento zákrok k nám transportujú pacientov z celého Košického a Prešovského kraja,“ hovorí prof. Gdovinová. „V týchto dňoch sme sa stretli aj s predstaviteľmi Záchrannej služby Košice. Cieľom vzájomnej spolupráce, vrátane iniciatívy Angels je, aby sa už v prednemocničnej fáze starostlivosti o pacienta začali prípravy, aby sa ešte viac skrátil čas do podania akútnej liečby.“

Čas je kľúčový, od neho závisí pacientov život

Trombektómiu je možné vykonať do 6 a za určitých okolností až do 24 hodín od objavenia sa prvých príznakov mŕtvice, schválili ju v roku 2015 ako liečbu prvej línie, odvtedy ju robíme aj v UNLP. Je vysoko účinná a bezpečná pri ťažkých mozgových príhodách, kedy sa uzavrie veľká tepna, ktorá zásobuje mozog krvou. Môže pacientovi zachrániť život a zvrátiť ochrnutie. „Obnovuje prietok krvi do mozgu spriechodnením tepny, uzavretej krvnou zrazeninou, pomocou katétrových zariadení zavedených cez slabinu alebo zápästie a zachraňuje mozgové tkanivo pred trvalým poškodením,“ vysvetľuje MUDr. Piotr Pedowski, prednosta Kliniky rádiológie a zobrazovacích metód UNLP a LF UPJŠ a vedúci lekár Cerebrovaskulárneho oddelenia. Ročne sa v UNLP vykoná približne 240 trombektómií, čo je najviac na Slovensku.

Najvyššie ocenenie získalo 12 slovenských nemocníc zo 43 hodnotených
European Stroke Organisation (ESO) je európska lekárska organizácia, ktorá riadi liečbu CMP podľa najnovších vedeckých poznatkov. Cieľom iniciatívy ANGELS je zvyšovať úroveň liečby a starostlivosti o pacientov s CMP vo všetkých krajinách sveta. Podrobné údaje o liečbe každého pacienta v SR sa zaznamenávajú a zhromažďujú v Národnom registri, odkiaľ sa anonymizované odosielajú do registra RESQ. Tieto údaje slúžia na monitorovanie kvality v jednotlivých nemocniciach a podľa nich sa udeľuje ocenenie Angels Awards. Hodnotí sa percento pacientov, ktorí dostávajú intravenóznu trombolýzu, percento pacientov liečených mechanickou trombektómiou, čas za ako rýchlo je akútna liečba podaná, výsledný stav pacienta, ako aj sekundárna prevencia u liečených pacientov. Tieto limity predurčujú, kto získa zlaté, platinové a najprísnejšie hodnotené diamantové ocenenie. Slovensko ako jedna z mála krajín prispieva do registra RESQ údajmi za všetky nemocnice.