Ilustračná foto - personál

TOP LEKÁRKY SLOVENSKA Z UNLP

Terézia Rosenbergerová ❤️  Elena Adamkovičová 💛

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice má tento rok až dve víťazky v ankete TOP LEKÁRI SLOVENSKA 2022. Jednou z top lekárok tohto roka je MUDr. Terézia Rosenbergerová, detská psychiatrička z I. psychiatrickej kliniky UNLP a LF UPJŠ Košice, v kategórii detská psychiatria. V kategórii tropická medicína najviac hlasov získala MUDr. Elena Adamkovičová z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP  a LF UPJŠ Košice.

Prestížnu anketu už niekoľko rokov organizujú Zdravotnícke noviny. Naše kolegyne a ostatní víťazi hlasovania v desiatich špecializáciách si prevzali ceny TOP LEKÁRI SLOVENSKA na konferencii Slovenské zdravotníctvo 2022, ktorú otvoril minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Cieľom projektu je vyzdvihnúť úspechy lekárov, o ktorých sa nie vždy hovorí, najmä v dnešnej dobe. Projekt chce ukázať, že aj na Slovensku sú špičkoví lekári. Lekárov nominovali jednotlivé nemocnice a zdravotnícke zariadenia, hlavní odborníci pre jednotlivé špecializácie a v neposlednom rade redakcia Zdravotníckych novín.

MUDr. Terézia Rosenbergerová – detská psychiatrička I. psychiatrická klinika UNLP Košice

Zasvätila celý život pomoci deťom. Ako detskej psychiatričke jej denne prejdú terapiami a ambulanciou desiatky detí a ich rodičov s rôznym spektrom duševných a psychických porúch. Dlhodobo upozorňuje na vážne zhoršenie situácie v oblasti duševného zdravia detí a mladistvých.

Ako hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pomohla preto tento presadiť  vytvorenie lôžok v nemocniciach pre detských a adolescentných pacientov, vzhľadom na ich zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s mimoriadne náročným pandemickým obdobím.

Vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice ukončila v roku  1980 a krátko nato nastúpila na vtedajšie Psychiatrické oddelenie v tzv. Novej nemocnici – FNsP na Tr. SNP, súčasná UNLP Košice. Atestovala v odbore psychiatria a v roku 1996 v odbore detská psychiatria. Svoju prácu považuje za svoje poslanie.

MUDr. Elena Adamkovičová – lekárka Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice

Odborníčka na tropickú medicínu pracuje ako lekárka na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice a LF UPJŠ Košice, v rámci Strediska pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu od roku 1999.

Je členkou Slovenskej spoločnosti infektológov a Spoločnosti všeobecného lekárstva Slovenska. Publikuje v odborných časopisoch a aktívne sa zúčastňuje na  odborných podujatiach, medzinárodných kongresoch a konferenciách doma aj v zahraničí.

Štúdium medicíny v odbore všeobecné lekárstvo ukončila na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1997. Atestovala v odboroch interné lekárstvo, infektológia a všeobecné lekárstvo. Vedecko-akademickú hodnosť PhD. získala na LF UPJŠ v roku 2001.  Pôsobila na viacerých pracoviskách UNLP Košice, okrem Kliniky infektológie a cestovnej medicíny, aj na IV. internej klinike a tiež na II. chirurgickej klinike.