Ilustračná foto - personál

Tri životy v UNLP

Bývalý primár neonatológie na Tr. SNP MUDr. Frič v 88 rokoch napísal knihu z medicínskeho prostredia Tri životy. Osobne ju odovzdal riaditeľovi UNLP Košice MUDr. Ľuboslavovi Beňovi, PhD., MPH.

MUDr. Ivan Frič – dlhoročný primár Neonatologického oddelenia košickej nemocnice a nestor neonatológie v Košiciach napísal knihu Tri životy. „Je to kniha 80 autentických anekdot z môjho medicínskeho života. Tri životy preto, lebo prvé je obdobie mojich študentských medicínskych čias, druhé obdobie, keď som už pôsobil ako lekár v nemocniciach na východe Slovenska a v Košiciach, a tretie lekár – dôchodca. Ktorý už odovzdáva svoje vedomosti a spomienky mladej generácii lekárov,“ hovorí vitálny a veľmi aktívny 88-ročný lekár Ivan Frič.
Knižku prišiel osobne venovať riaditeľovi UNLP. Ako sa rodili začiatky československej a slovenskej neonatológie, ako tento odbor vôbec vznikol, na svojom životnom príbehu približuje ľudsky a zrozumiteľne. O niekdajších študentských časoch, ale najmä o téme spoločnej starostlivosti o matku a dieťa debatoval aj s riaditeľom MUDr. Ľuboslavom Beňom, PhD., MPH.
Pútavé čítanie plné spomienok je určené nielen pre staršiu generáciu, ktorá mnohé zažila podobne ako Ivan Frič. Ale aj mladým „medicinmanom“, ako o nich píše, aby spoznali, aká bola medicína v nedávnej minulosti, ako to bolo pred 20 -30 rokmi, keď sme ešte nepoznali internet, google a mnohé iné vymoženosti modernej doby, ktoré dnes uľahčujú výkon medicínskeho povolania a zdravotnú starostlivosť o pacientov posúvajú na úplne inú úroveň.
Pokiaľ máte záujem o príjemné čítanie, knihu si môžete objednať moderným spôsobom 😊 na adrese fric.ivan@gmail.com.