Ilustračná foto - personál

Triáž v UNLP. Návštevy s obmedzeniami. Ag testovanie za 5 eur

testovanie cov – kópia

Od dnes začal platiť nový Covid Automat, ktorý zaradil Košice do oranžovej fázy. Keďže to znamená zvýšenú ostražitosť, zavádza Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice od dnešného dňa triáž pacientov, klientov a návštev. „V druhom najväčšom zdravotníckom zariadení na Slovensku musíme predchádzať prípadnému šíreniu vírusu SARS-CoV-2, aby sme chránili našich pacientov a samozrejme zdravotnícky personál. Pravidlá v zdravotníckych zariadeniach odrážajú to, že sme za každých okolností povinní poskytovať akútnu zdravotnú starostlivosť,“ hovorí generálny riaditeľ UNLP MUDr. Ján Slávik, MBA.

Uplynulé dva týždne bol v UNLP zavedený tzv. monitoring pacientov, klientov a návštev, v praxi tak triáž prinesie len menšiu zmenu. „Pacientom bude pri vstupe odmeraná teplota, dýchacie cesty musia mať prekryté respirátorom FFP2, prípadne 2 chirurgickými rúškami. Od dnes musia pri triáži navyše informovať zdravotnícky personál o prípadných klinických príznakoch ochorenia COVID-19,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ UNLP Košice pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD. S triážou sa stretnú pacienti pri vstupe do nemocničných monoblokov na Tr. SNP 1, aj na Rastislavovej 43. Vykonávať si ju budú samostatne aj zdravotníci na ambulanciách či na ďalších pracoviskách UNLP.

V UNLP sa mierne zvýšil počet hospitalizovaných covidových pacientov. „K dnešnému dňu nám stúpol počet hospitalizovaných covidových pacientov na 11, jeden pacient leží na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Začiatkom leta sme mávali dvoch až štyroch pacientov, minulý týždeň to už boli siedmi,“ doplnil generálny riaditeľ.

 

triáž_ ilustracne foto

Obmedzenia pre návštevy

V súvislosti so zmenou vyhlášky č. 238 Úradu verejného zdravotníctva dochádza aj k obmedzeniam pre návštevy na všetkých klinikách a oddeleniach nemocnice. Návštevné hodiny sú v UNLP v stredu, sobotu a v nedeľu od 14.30 do 16.30 hod. Povolená je návšteva 1 osoby v rovnakom čase, približne na 15 minút.

Návštevy sú povolené za nasledovných podmienok:
– osobám, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
– osobám, ktoré sú najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
– osobám, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
– osobám, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
– osobám, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín od odberu; povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje na osobu do 12 rokov veku,
– kňazom za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
– osobám, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce.

Zdravotníci majú pri triáži alebo pri vstupe návštevy na oddelenie právo kontrolovať splnenie jednej z uvedených podmienok, rovnako aj preukaz totožnosti návštevy. Návštevy pacientov sú povinné zapísať sa do evidencie na oddelení. Svojím podpisom zároveň potvrdzujú, že aktuálne nemajú príznaky respiračnej infekcie, nemajú nariadené karanténne opatrenia a v prípade ochorenia COVID-19 (do 14 dní od návštevy pacienta) budú informovať danú kliniku, resp. oddelenie UNLP.

Od utorka poskytuje UNLP antigénové testy za 5 eur

V súlade s rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR bude Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice od utorka poskytovať antigénové testy v hodnote 5 €. „Testovanie budeme realizovať v priestoroch Veľkokapacitného odberového miesta na Ipeľskej ulici (areál UNLP na Tr. SNP), kde robíme  aj  PCR testy. Testovať sa bude nateraz bez registrácie. Testovanie budú naši zdravotníci robiť po celý týždeň, vrátane víkendu od 7.30 do 15.30 hod. Platba 5 € je možná v hotovosti alebo platobnou kartou,“ uviedla koordinátorka VOM MUDr. Jaroslava Ostróová.

PCR test 72 hodín pred plánovanou hospitalizáciou

Naďalej platí, že pacient pred plánovanou hospitalizáciou musí absolvovať PCR test. Nesmie byť starší ako 72 hodín. Žiadanku na PCR test vystavíme v UNLP na pracovisku, ktoré objednáva pacienta na operáciu. V prípade akútnej operácie sa realizuje pacientovi antigénový test a následne aj PCR test.

O všetkých aktuálnych opatreniach informuje UNLP pravidelne na webe a tiež na sociálnych sieťach.