Ilustračná foto - personál

UNICEF na návšteve v našom UKRAINE CARE CENTER

Ako sa realizuje vakcinácia detí, ako starostlivosť o matku a dieťa, či predpôrodná starostlivosť o budúce matky z Ukrajiny? Akým spôsobom sa starajú naši neonatológovia o novorodencov, ktorí sa narodia ukrajinským ženám v našej nemocnici.  O súbor opatrení, ktoré už niekoľko mesiacov realizujeme v prospech  pacientov – utečencov z Ukrajiny sa dnes zaujímala aj zástupkyňa Detského fondu OSN UNICEF  Jelena Zajegalović, zdravotnícka špecialistka UNICEF.

Pri  návšteve Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a nášho UCC ocenila, že prvým kontaktom pre pacientov z Ukrajiny sú lekári a sestry, ktorí pochádzajú z Ukrajiny a preto sa s pacientami vedia dobre dorozumieť. Hoci primárnu starostlivosť ukrajinským deťom poskytujú v Detskej fakultnej nemocnici Košice (DFN), neraz je pre ukrajinských utečencov prvým kontaktným miestom práve naše UCC. „Rodičom poradíme, kde majú vyhľadať odbornú zdravotnú pomoc pre svoje dieťa. Pokiaľ je to nutné, komunikujeme základné informácie s príslušným lekárom, ktorý už neovláda ukrajinčinu,“ uviedla vedúca UCC Oksana Slafkovská.

Činnosť UCC je pre ľudí z Ukrajiny veľmi dôležitá

V súčasnosti mávame denne na UCC do 15 pacientov. „Je to mierny pokles, zo začiatku vypuknutia konfliktu to bolo aj vyše 30 ľudí denne. Činnosť UCC bude pokračovať aj naďalej, pre pacientov z Ukrajiny je tento kontakt veľmi dôležitý. Zdravotnú starostlivosť môžu vyhľadať v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.,“ dodala O. Slafkovská.

Urgentnú zdravotnú starostlivosť poskytujeme v UNLP 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Akútnu pomoc v traumatologických prípadoch poskytujeme aj detským pacientom. „O ostatné sa už postarajú pediatri z DFN, či iných zdravotníckych zariadení. Taktiež vakcinácia detí sa realizuje priamo v DFN,“ uviedol MUDr. Martin Novotný, zástupca prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice.

O bábätká po pôrode ukrajinských mamičiek sa naši neonatológovia postarajú rovnako ako o ostatné detičky, ktoré sa narodia v našich pôrodniciach na Tr. SNP, či na Rastislavovej ulici. Matky majú zabezpečenú starostlivosť spolu so svojím bábätkom.

„Vidím, že vaše UCC funguje  veľmi dobre, prišla som sa poradiť, nazbierať informácie a vidieť, ako veci fungujú, aby sme si navzájom mohli poradiť a pomôcť. Len tak vieme zlepšiť zdravotnú starostlivosť nielen pre deti utečencov, či tehotné ženy  z Ukrajiny, ale aj pre ženy z iných krajín a marginazilovaných skupín,“ uzavrela zástupkyňa UNICEF.

S vedením druhej najväčšej nemocnice na Slovensku diskutovala Jelena Zajegalović o budúcej spolupráci UNICEF a UNLP v oblasti edukácii starostlivosti o zdravie žien v predpôrodnom období.

Detský fond OSN alebo Detský fond Spojených národov (UNICEF – United Nations International Children´s Emergency Fund) vytvorila Organizácia spojených národov 11. decembra 1946 na pomoc deťom. V roku 1965 získal UNICEF Nobelovu cenu. Pôvodne slúžil na pomoc deťom po 2. svetovej vojne.

Viac než 2500 pacientov za pol roka v UCC

UKRAINE CARE CENTER (UCC) sme v UNLP Košice otvorili  1. marca 2022, krátko po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine, aby sme mohli poskytovať utečencom z vojnovej oblasti rýchlu a dostupnú zdravotnú starostlivosť. Od začiatku v UCC pôsobia okrem slovenských zdravotníkov aj lekári a setra z Ukrajiny. Za viac než pol roka ošetrili, pomohli a poskytli zdravotnú starostlivosť viac než 2500 utečencom z Ukrajiny.

UCC sa stalo vzorom aj pre ostatné zdravotnícke zariadenia na Slovensku. Náš profesionálny model starostlivosti o utečencov z Ukrajiny ocenili aj zástupcovia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Všetky základné kontakty na naše UCC môžete nájsť tu: https://www.unlp.sk/ukraine-care-center/