Ilustračná foto - personál

UNLP Košice zaviedla do praxe unikátny program: PACIENTSKA CESTA V ORTOPÉDII

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP Košice a LF UPJŠ, je prvým klinickým pracoviskom na Slovensku i v Česku, ktoré pripravilo cestu pre pacienta na rýchlu regeneráciu po výmene kolenného a bedrového kĺbu. „Cieľom programu je využitie najnovších odborných prístupov a moderných technológií, ktoré našim pacientom zabezpečia vyšší komfort liečby a efektívnejší liečebný proces pri implantácii kĺbovej náhrady, čím získajú plnú sebestačnosť oveľa skôr,“ uvádza riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Na každú operáciu a následné zotavenie sa, je potrebné svoje telo dobre pripraviť. Skúsenosti nám ukazujú, že informácií o tom, čo pacienta v nemocnici čaká nikdy nie je dosť. Už roky nás o tom presviedčajú neúnavné otázky našich pacientov. Riešením je komplexný pacientsky program pod názvom „Pacientska cesta“, ktorý UNLP pripravila v spolupráci so spoločnosťou B .Braun. „Veľmi si vážim dôveru, ktorú sme dostali od vedenia UNLP Košice, a ďakujem celému tímu Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, ako sa postavil k takejto veľkej zmene. Tešíme sa z úspešnosti liečby prvých pacientov,hovorí MVDr. Peter Plachý, Ph.D., MPH, manažér pre nemocničný segment B. Braun Medical, s.r.o. Slovensko.

V budúcom roku plánujeme operovať o 20 – 30 % pacientov s náhradou kĺbu viac

Dlhodobo je na našej ortopedickej klinike ročne operovaných približne 500 pacientov, ktorým je implantovaná endoprotéza kolenného alebo bedrového kĺbu. Potreba operácií je však výrazne vyššia. Jednak to súvisí s odložením operácií počas pandémie, ale tiež so starnutím obyvateľstva. Kapacity nemocníc sú však limitované a nie je možné túto vyššiu potrebu v súčasnosti plne pokryť. Preto čakanie pacientov na tento typ výkonu sa predlžuje a na Slovensku patrí medzi najdlhšie. „Predpokladáme, že aj vďaka projektu Pacientska cesta bude možné operovať v nasledujúcom roku o 20 – 30 % pacientov viac,“ hovorí námestník Úseku liečebno-preventívnej starostlivosti pre chirurgické odbory, MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH.

Pacient je od začiatku aktívne zapojený do liečby

Všetko sa začína už 10 týždňov pred plánovanou operáciou. Výsledkom je informovaný pacient s dôslednou predoperačnou prípravou. „Tá spočíva v príprave pacienta po fyziologickej stránke až po jeho psychickú pohodu s dodržaním odporúčaných zásad správnej výživy, hygieny na prevenciu vzniku infekcie umelej kĺbovej náhrady, praktizovaním odporúčaných predoperačných cvičení, až po voľbu optimálnej anestézie a analgézie. Cieľom je zníženie operačného stresu a rýchlejšia rekonvalescencia po operačnom výkone,“ vysvetľuje koordinátor projektu MUDr. Rastislav Šepitka, MPH z Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva.

4 kroky k rýchlemu a úspešnému návratu do aktívneho života

Skorý návrat do aktívneho života je v ceste pacienta, pripravovaného na endoprotézu bedrového alebo kolenného kĺbu, zhrnutý do štyroch kľúčových krokov:

  1. EDUKÁCIA – DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE – brožúrky, pacientska akadémia (stretnutie pacientov pred i po operačnom výkone, vymenia si skúsenosti, odborný personál pacientom poradí, zodpovie im na všetky otázky a zároveň získa spätnú väzbu), individuálne nastavená mobilná aplikácia a edukačná sestra, pripravená pacientovi vysvetliť akékoľvek nejasnosti.
  2. HYGIENA – ZNÍŽENIE RIZIKA INFEKCIE – adekvátna predoperačná príprava, dodržanie hygienických zásad a používanie antibakteriálnych prípravkov ešte pred hospitalizáciou.
  3. VČASNÁ MOBILIZÁCIA – RÝCHLEJŠIE ZOTAVENIE – moderný prístup k liečbe bolesti umožňuje pacientom postaviť sa na operovanú končatinu už v deň operácie, zhruba 3-4 hodiny po nej, postupne začnú zaťažovať nový kĺb, rýchlejšie získajú sebestačnosť, sebaistotu a silu do ďalšej rehabilitácie.
  4. REHABILITÁCIA – CVIČENIE PRED A PO OPERÁCII – To, ako bude nový umelý kĺb fungovať, závisí od mnohých faktorov a niektoré z nich môže ovplyvniť len sám pacient. Fyzioterapeut mu odporučí vhodné cvičenia, ktoré posilnia svaly už pred operáciou, čím sa skráti dĺžka rekonvalescencie po operácii. Odporúčané cvičenia pre našich pacientov sú dostupné aj na Youtube kanáli UNLP Košice.

„Ak pacient poctivo prejde všetkými štyrmi odporúčanými krokmi, odmenou mu bude kratšia dĺžka pasívneho pobytu na lôžku, čím sa zároveň zníži riziko viacerých pooperačných komplikácií (bolesti, trombóza, opuch) a návrat pacienta do bežného života bude rýchlejší a príjemnejší,“ dodáva doc. MUDr. Marek Lacko, PhD., prednosta Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva.

Viac informácií o unikátnom programe PACIENTSKA CESTA Vám UNLP Košice ponúka vo svojom prezentačnom filme, klinknite na link a video sa Vám prehrá: https://youtu.be/zgmSkH647Dg