Ilustračná foto - personál

UNLP má špičkový MR prístroj s unikátnou technológiou a monitoringom na diaľku

Pacientom na východe Slovenska v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach slúži nový špičkový MR prístroj. Magnetická rezonancia MAGNETOM Sola od Siemens Healthineers disponuje najkomplexnejšou technickou výbavou na báze umelej inteligencie na Slovensku. UNLP zároveň podpísala so Siemens Healthineers Slovensko zmluvu o vzájomnej odbornej spolupráci, v rámci ktorej sa budú podieľať na rozvoji technologických inovácií v prospech pacientov.

Najmodernejší prístroj na Slovensku

MAGNETOM Sola je najmodernejší MR prístroj o sile 1,5 Tesla s najkomplexnejšou technickou výbavou na Slovensku. Prednosťou tohto MR prístroja je jedinečná technológia BioMatrix, ktorá sa plne prispôsobuje individuálnym parametrom vyšetrovaného pacienta. Vďaka unikátnemu softvéru Smart Remote Services (SRS)  dokážu špecialisti zo Siemens Healthineers na diaľku monitorovať kľúčové parametre prístroja v reálnom čase. Navyše služba teamplay Fleet umožní nemocnici komfortné manažovanie prevádzky prístroja, a to aj priamo z mobilného zariadenia. „Vďaka vysokej kvalite obrazu je MR diagnostika presnejšia, dochádza k zníženiu počtu opakovaných skenov a skracuje sa čas potrebný na vyšetrenie pacienta. Navyše, pokroková diagnostická platforma syngo.via na báze umelej inteligencie umocňuje prínos tohto prístroja v oblasti precíznej medicíny a klinického rozhodovania,“ vysvetľuje Ing. Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers na Slovensku. Ako dodáva, nový MR prístroj zásadne rozšíri možnosti diagnostiky pre rozsiahlu skupinu pacientov vrátane onkologických, neurologických, gynekologických pacientok, urologických pacientov, ako aj ďalších skupín.

Špecializované vyšetrenia dospelých  aj starších detí

Na novom MR prístroji sa bude realizovať široká škála bežných aj špecializovaných vyšetrení mozgu, chrbtice, muskuloskeletálneho (svalovokostrového) systému, cez vyšetrenia orgánov brušnej dutiny až po angiografické  (cievne) vyšetrenia. „Nová, moderná magnetická rezonancia je multifunkčná, slúži na vyšetrenie všetkých orgánov, jednoducho povedané od hlavy po päty. Zariadenie funguje rýchlejšie oproti starším prístrojom, čo je pre pacienta ako i personál komfortnejšie. V dennej prevádzke vyšetríme do 20 pacientov. Plánujeme aj popoludňajšie a víkendové služby, aby sme vyšli v ústrety čo najširšiemu okruhu pacientov,“ hovorí MUDr. Henrieta Blašková, primárka Oddelenia rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód.

Bezpečnosť na prvom mieste

MAGNETOM Sola je komplexné medicínske MR zariadenie, vybavené pokročilými technológiami a disponuje niekoľkými automatizovanými monitorovacími a bezpečnostnými prvkami. „Supravodivé MR prístroje sú vybavené núdzovým demagnetizačným mechanizmom, o ktorého použití je poučená každá osoba na danom pracovisku. Uvedený mechanizmus je schopný demagnetizovať MR prístroj do cca 20 sekúnd, čo v prípade závažného incidentu umožní prístup záchranným zložkám,“ vysvetľuje Peter Brezina, vedúci Oddelenia Customer service Siemens Healthineers Slovensko. Doposiaľ boli inštalované len dva takéto MR prístroje, vo Fakultnej nemocnici v Trnave a na súkromnom pracovisku v Leviciach.

Prínos pre pacientov, lekárov a študentov

Moderné MR slúži najmä pacientom UNLP, ambulantným, ako aj hospitalizovaným. „Nemocnica už dlhšiu dobu potrebovala nové moderné pracovisko magnetickej rezonancie vybavené kvalitnou technikou. Nový MR prístroj bude prínosom v prvom rade pre pacientov nemocnice s rôznymi diagnózami. Verím, že kvality nového MR sa premietnu do presnejšej a rýchlejšej diagnostiky. Zároveň sa zlepší možnosť komplexného vzdelávania lekárov i študentov na tomto našom modernom pracovisku,“ hovorí riaditeľ UNLP Košice, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH. Dodávka nového MR prístroja bola súčasťou rekonštrukcie a modernizácie III. pavilónu v areáli na Rastislavovej ulici jeho priestorov, čakárne, prípravovne pre pacientov a popisovacích miestností, ktoré sú súčasťou nového pracoviska magnetickej rezonancie.

Partnerstvo UNLP a Siemens Healthineers

Naša nemocnica zároveň podpísala so Siemens Healthineers Slovensko zmluvu o odbornej spolupráci. „Naši medicínski špecialisti budú nápomocní expertom z košického vývojového centra Development Center pre účely výskumu, vývoja a klinických skúšaní inovatívnych softvérových riešení.  Verím, že vzájomná výmena odborných poznatkov a skúseností, prispeje k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti našich pacientov, ako aj k ďalšiemu rozvoju personálu nemocnice,“ dodáva riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.

„Spolupráca s UNLP bude veľmi prospešná pre obe zúčastnené strany. Taktiež chceme spolupracovať na medzinárodných projektoch a organizovať odborné podujatia s našimi expertmi a odborníkmi z UNLP,“ približuje spoluprácu Ing. Luboš Iro, vedúci vývojového centra – Development Center Siemens Healthineers Slovensko. Najmä vďaka špičkovému tímu odborníkov sa spoločnosť rozhodla presunúť do Košíc aj výrobu svojich prémiových ultrazvukových prístrojov a ohlásila v decembri 2022 vznik nového výrobného závodu.