Ilustračná foto - personál

UNLP Košice odstavila most na Tr. SNP

most_ nadjazd UNLP a LF UPJŠ na Tr. SNP

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice tento týždeň uzavrela mostný objekt – nadjazd UNLP a LF UPJŠ na Tr. SNP. Ide o oblúkový most premosťujúci komunikácie a električkovú trať Tr. SNP v Košiciach.

„Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke, ktorá sa vykonala 28. 9. 2021. Most sa nám už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri príprave nového projektu parkovania. Projekt parkovania riešime vo všetkých troch objektoch UNLP a most je dôležitou súčasťou prechodu z Tr. SNP do areálu Ipeľská,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ján Slávik, MBA.

Rozhodnutie tlmočilo vedenie UNLP Košice všetkým zainteresovaným subjektom: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Detská fakultná nemocnica Košice, Záchranná služba Košice, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, Magistrát mesta Košice, Úrad košického samosprávneho kraja, Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach, Air-transport Europe,s.r.o. letisko Poprad – Tatry.

Cesta k mostu nadjazd UNLP a LF UPJŠ na Tr. SNP

„Upovedomili sme Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľa UNLP Košice a tiež vyššie uvedené záchranné služby a Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu Ipeľská, pričom museli zmeniť logistiku prevozu pacientov,“ dodal generálny riaditeľ.

Stav mostného objektu bude slúžiť len na prechod peších chodcov. „Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne informovať. Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky mostov. Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať tak v ľahostajnosti predchádzajúcich manažmentov,“ uzavrel Ján Slávik.