Ilustračná foto - personál

UNLP podporuje na ocenenie MOJA SESTRA Ľubomíru Simákovú, sestru z II. internej kliniky

„Ja už som v živote vyhrala. Sú to moje dievčatá,“ hovorí o kolegyniach Bc. Ľubomíra Simáková, manažérka dennej smeny  endoskopického pracoviska II. internej kliniky UNLP a LF UPJŠ. Dostala sa medzi desať sestier z celého Slovenska, ktoré získali ocenenie od pacientov v kategórii „Moja sestra“. Udelí ho už po siedmy krát Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) koncom novembra. Zo všetkých doručených nominácií porota vybrala do finále 10 lekárov a 10 sestier zo zdravotníckych zariadení celého Slovenska.

Naša sestra Ľubka Simáková môže získať aj cenu verejnosti. Rozhodnete o tom aj vy, svojím hlasom. https://www.aopp.sk/ocenenie-moj-lekar-moja-sestra

Hlasovať môžete do 15. novembra 2023.

A. Kellnerová: Empatický a ľudský prístup k pacientom je najdôležitejší

Ľubomíru Simákovú na ocenenie MOJA SESTRA navrhla UNLP. Za uplynulé roky tento titul získali Alena Kellnerová, Marianna Hrehová, obe z Kliniky úrazovej chirurgie, Nataša Seligová z gastroenterologickej ambulancie I. internej kliniky a pred rokom Vlasta Kostovská z Neurochirurgickej kliniky.

„Návrhy na toto dôležité ocenenie podávajú pacientske organizácie alebo zdravotnícke zariadenia. Pre nás sestry je to veľké ocenenie, keď sa dostaneme medzi desať najlepších a navyše získame aj cenu verejnosti. Kľúčový už pri samotnom návrhu je  práve prístup k pacientom,“ hovorí PhDr. Alena Kellnerová, MPH, námestníčka Úseku ošetrovateľstva. „Veľa sa o tejto cene a práci sestier na jeseň diskutuje aj v kolektívoch, je to veľmi dôležité pre posilnenie jednotlivých pracovných tímov, kolegiality a vzájomnej spolupráce. To nám pomáha podporovať zvyšovanie zdravotnej starostlivosti a motivovať zdravotníkov k ďalšiemu zlepšovaniu prístupu k pacientom.“

Endoskopii je verná 15 rokov  

Každý pacient je jedinečný. Sú to rôzne situácie a mnohé príbehy,“ rozpráva Ľ. Simáková. Za 15 rokov, odkedy sa venuje endoskopii, sa stala súčasťou tisícov ľudských príbehov a osudov. Bolesti, stres z náročného vyšetrenia, obavy z diagnózy, strach zo samotného endoskopického zákroku, to všetko pomáha zvládať pacientom sestra. Ľ. Simáková je v týchto životných situáciách mimoriadne empatická k pacientom, venuje čas ich edukácii, aj podpore pri vyrovnávaní sa s ochorením.

Zdravotnou sestrou v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice je už vyše 30 rokov. Zaspomína si, ako sa po dvoch pôrodoch vrátila do kolektívu internej kliniky. Samotnej endoskopii však dlho odolávala.  „Spúšťačom, ktorý rozhodol, že som si vybrala toto úžasné pracovisko, bola skvelá doktorka MUDr. Laura Gombošová, PhD. Je to úplne iná práca, s pacientom, prístrojmi, tímom kolegov. Je to obrovský adrenalín.“

Prichádzajú akútni pacienti, s krvácaním. Chodievam aj do pohotovostných endoskopických služieb. V noci, sme tu dve niekedy tri či štyri hodiny. A ráno musíme fungovať ďalej od 7.00. Venujeme sa pacientom opäť naplno, s úsmevom, aby nemali obavy. Pacienti ani netušia, že mám za sebou náročnú noc. Ale chcem to robiť. Vyslovene ma to baví,“ opisuje Ľubka Simáková s nadšením.

So skúsenosťami sa rada podelí  

So svojimi dlhoročnými skúsenosťami na endoskopickom pracovisku sa rada podelí aj s kolegami na odborných podujatiach a na pracovisku. Školí sestry z iných pracovísk v obsluhe endoskopických prístrojov, v osvojovaní si štandardných postupov v rámci diagnostiky, inovácií a prístupu k pacientom. Je stelesnením odborného a ľudského prístupu pri výkone povolania sestry a ctí si etický kódex vo vzťahu k pacientom a spolupracovníkom. Napriek dlhoročnej praxi sa pre ňu jej povolanie nestalo rutinou. Stále vidí výzvy a potrebu rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti, empatiu v rámci pomoci pacientom.

 „Ľubka je mimoriadne empatická a ústretová, ku všetkým. A zároveň je to mimoriadne veľká profesionálka,“ tak ju hodnotí vedúca sestra II. internej kliniky PhDr. Martina Jadrníčková, MPH. O vynikajúcej spolupráci, vzájomnej podpore a komunikácii celého tímu svedčí aj to, že Ľubku všetky kolegyne a kolegovia z II. internej kliniky podporujú a držia jej prsty.

Siedma celoslovenská pacientska konferencia AOPP sa uskutoční v dňoch 24. – 25. novembra 2023 v Bratislave. Aj tento rok bude spojená s udeľovaním ocenení „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Pacienti tým vzdajú hold výnimočným lekárom a sestrám, ktorí sú vďaka svojej empatii, obetavosti a vysokému nasadeniu pre nich mimoriadnym prínosom. Sú tu pre svojich pacientov aj nad rámec svojich pracovných povinností, pretože svoje povolanie nevnímajú ako prácu, ale predovšetkým ako poslanie.

ĽUBKA, HLASUJEME A DRŽÍME PALCE !