Ilustračná foto - personál

UNLP slávi 100. výročie, pripravili sme jedinečnú výstavu umenia pacientov, ktoré ich lieči

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice oslavuje 100. výročie. Pri tejto príležitosti pripravila pre širokú verejnosť výstavu pacientskych prác, ktorá nie je len „výstavou“. Za umeleckými dielami pacientov sa totiž vo väčšine prípadov skrýva bolesť, často utrpenie, a to najmä psychické. Pozývame Vás na výstavu prác psychiatrických pacientov a pacientov s neurologickým hendikepom. Históriou druhej najväčšej slovenskej nemocnice Vás na mieste prevedie aj výstava fotografií, dokonca z čias po 1. svetovej vojne, umocnená textami. „Historickým skvostom medzi exponátmi je najstaršia operačná kniha z roku 1919, ktorá dokumentuje operácie realizované v našom areáli na Rastislavovej v Košiciach ešte pred otvorením prvej štátnej nemocnice na Slovensku, ktoré sa udialo až neskôr, a to 24. júna 1924,“ hovorí MUDr. Ľuboslav Beňa, riaditeľ UNLP Košice.

Pacientom s psychiatrickými diagnózami dodáva umenie pocit hodnoty

Arteterapia (liečba umením) sa využíva u klientov, ktorí sa zdráhajú vyjadrovať slovami.  Uľahčuje im zapájanie sa do spoločnosti a poskytuje bezpečný a nepriamy spôsob, ako sa spojiť s ostatnými. Zdieľaním svojich umeleckých diel sa psychiatrickí pacienti učia formulovať svoje myšlienky, pocity a názory a pomáha im to nadväzovať a udržiavať zdravé medziľudské vzťahy. Prvoradým cieľom nie je vytvorenie umeleckého diela, ale  sebavyjadrenie, rozvíjanie tvorivosti a spracovanie osobne významnej témy, čoho výsledkom môže byť odstránenie alebo zmiernenie zdravotných ťažkostí.
„Maľovanie, kreslenie či tvorba rôznych výrobkov v rámci terapeutických programov pomáha pacientom z denného psychiatrického stacionára zrelaxovať a uvoľniť pocity, s ktorými majú ťažkosti. O pocitoch sa im ťažko hovorí, namiesto toho u nich fungujú rôzne psychologické obrany a konflikty. Ak sú obrazy pozitívne vnímané a ohodnotené, dáva to pacientovi pocit hodnoty a toho, že niečo dokáže,“ hovorí psychiatrička II. psychiatrickej kliniky UNLP Košice MUDr. Slávka Dubinská, MHA. 
Pacienti hľadajú a dávajú mená svojim výtvorom spoločne. „Prekonávajú strach z toho, že nemajú talent, že im to nepôjde, že obrázky nebudú vyzerať pekne. Keď sa však  pustia do práce, pochopia, že ide o prežívanie, o vnútorný proces, ktorý s tvorbou súvisí, nie o technicky dokonalé dielo. Neradi kreslia konkrétne veci, pretože sa boja  hodnotenia, preto pracujú viac abstraktne,“ dodáva MUDr. Dubinská.

Umenie ako prostriedok na zlepšenie sebestačnosti pacientov

Umenie pomáha aj pacientom s neurologickými ochoreniami, ktorí si vďaka nemu precvičujú jemnú motoriku. Ide väčšinou o pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode, ale aj po ochoreniach, ktoré postihli hornú končatinu alebo negatívne ovplyvnili samostatnosť pacienta a v konečnom dôsledku aj  jeho psychiku. Títo pacienti sa venujú rovnako arteterapii, ale i ergoterapii, teda liečbe prácou. „Ergoterapiu využívame nielen kvôli liečbe, ale aj resocializácii. Snažíme sa pacienta odpútať od jeho choroby a ťažkostí, poskytnúť mu možnosť na zlepšenie fungovania postihnutých častí tela a teda celkovo na  zlepšenie jeho sebestačnosti v bežných denných aktivitách. Prispieva to k zlepšeniu kvality života našich pacientov a napomáha návratu stratených funkcií,“ uvádza primárka Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie MUDr. Miriam Dziaková, PhD.

Príďte si pozrieť obe naše jedinečné výstavy

Práce našich pacientov, ako aj prierez histórie UNLP Košice vo fotografiách si verejnosť môže pozrieť do 19.5.2024 vo výstavnom priestore OC Optima Košice na prízemí. Inštalovali sme ich v Deň zdravia s UNLP Košice, najväčšej bezplatnej prevencie v dejinách nemocnice, ktorú sme ľuďom venovali 7. mája ako darček pri príležitosti 100. výročia nemocnice.