Ilustračná foto - personál

UNLP za Čisté ruky v nemocnici: 30 sekúnd môže zachrániť život

Aj Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice sa zapojila do projektu Čisté ruky v nemocnici: 30 sekúnd môže zachrániť život. Pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk sa pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR v desiatich slovenských nemocniciach, vrátane UNLP, koná tento týždeň informačné podujatie určené zdravotníkom i širokej verejnosti.Správnu dezinfekciu rúk si v UNLP mohla verejnosť osvojiť dnes v našom Vakcinačnom centre. Ľudia, ktorí sa prišli zaočkovať si mohli pozrieť inštruktážny nácvik správnej dezinfekcie rúk a tiež kontrolu rúk pod UV lampou.

„Správne postupy pri hygiene rúk sú zásadný prvkom bezpečnosti pacienta a personálu v každom zdravotníckom zariadení. Posledný rok, spojený s pandémiou COVID-19 ukázal nielen zdravotníkom, ale najmä širokej verejnosti, aké dôležité je umývanie rúk a správna hygiena. Ide len o pár sekúnd z nášho dňa, ktoré tomu musíme venovať. Môžeme však ochrániť seba, rodinu ablízkych od šírenia nebezpečného vírusu, či iného ochorenia,“ uviedol výkonný riaditeľ UNLP Košice pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek.

Priamo vo Vakcinačnom centre sú umiestené tri samostatné dávkovače na dezinfekciu rúk. Pohodlný dávkovač zapožičala zdravotníkom a návštevníkom centra spoločnosť ANTIK.

UNLP má dlhodobo program na podporu hygieny rúk zamestnancov

V súvislosti s pandémiou koronavírusu vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) usmernenia na zlepšenie kvality hygieny rúk. Mimoriadnu pozornosť jej musia venovať práve nemocnice a ďalšie zdravotnícke zariadenia. „Uvedomujeme si, že najvýznamnejším faktorom pri vzniku a šírení nozokomiálnych nákaz (nákaz spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) je dodržiavanie správnych postupov hygieny rúk v zdravotníckom zariadení. V UNLP máme dlhodobo zavedený program na podporu hygienickej dezinfekcie rúk svojich zamestnancov, napríklad realizujeme vstupné školenia a kontroly. Takisto sa snažíme mať dostupné dávkovače na alkoholovú dezinfekciu v zóne pacienta (na izbách pacientov – podľa možností aj priamo na posteli pacienta, vo vyšetrovniach, na ambulanciách, teda na miestach, kde sa podstupuje zdravotná starostlivosť), ale aj v čakárňach, resp. pri vstupoch do objektov“ uviedol Ladislav Tomčo, vedúci Odboru nemocničnej hygieny a epidemiológie UNLP.

UNLP pridala pred pár mesiacmi dávkovače s alkoholovou dezinfekciou aj na nemedicínske a administratívne pracoviská. „Správna a včasná dezinfekcia rúk rozhodne prispela k tomu, že sa COVID-19 nešíril nekontrolovane po jednotlivých pracoviskách nemocnice,“ skonštatoval výkonný riaditeľ.

Čisté ruky – zásadný prvok v boji proti nemocničným nákazám

Hoci v UNLP podporujeme hygienu stabilne a pripomíname si tento deň pravidelne, „až kvôli ochoreniu COVID-19 si aj bežná verejnosť začala viacuvedomovať, akú významnú úlohu zohráva v našom živote hygiena rúk. Tým, že sa rozšírili dávkovače aj vo verejnom priestore, v administratíve, na pracoviskách, či v obchodoch, zmenil sa aj prístup ľudí k hygiene rúk. Nesmie sa na to zabúdať ani teraz, keď sa situácia s pandémiou nateraz zlepšila. Nedodržiavaním správnej hygieny rúktotiž ohrozujeme seba, a príbuzní zase rizikového pacienta v nemocnici,“ uzavrelverejný zdravotník L. Tomčo.