Ilustračná foto - personál

UNLP začala celomesačnú prevenciu – bezplatné vyšetrenia pečene

Po vlaňajšom celoslovenskom skríningu pečene Slovenskej hepatologickej spoločnosti, ktorý preukázal u záujemcov v Košiciach vysoký výskyt „tvrdosti pečene“, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (UNLP) spustila pilotný preventívny skríning ochorení pečene zdarma. Cieľom je „podchytiť čo najväčšie množstvo našich obyvateľov, ktorí majú počiatočné štádiá pečeňových ochorení, ale vôbec o nich netušia“, uviedla MUDr. Sylvia Dražilová, PhD., zástupkyňa prednostu II. internej kliniky UNLP Košice a LF UPJŠ. Vyšetrenie je určené dospelým nad 40 rokov, ktorí sa v týchto dňoch mohli registrovať prostredníctvom elektronického formulára. Pre okamžitý a veľký záujem verejnosti sa kapacita vyšetrení za pár dní naplnila.

„V rámci skríningového vyšetrenia občania po vyjadrení súhlasu a vyplnení základných informácií o sebe absolvujú základné antropometrické vyšetrenie, odber krvi, z ktorého vyšetríme základné hepatálne testy. Súčasťou vyšetrenia je elastografia pečene (bezbolestné vyšetrenie, podobné sonografii), ktorou sa zisťuje množstvo väziva v pečeni, ktoré súvisí so stupňom jej poškodenia. Týmto neinvazívnym vyšetrením vieme odhaliť bezpríznakových pacientov so závažným stupňom fibrózy pečene, ako aj pacientov s cirhózou pečene,“ opísala postup vyšetrenia hepatologička Dražilová. „Pokiaľ počas nášho preventívneho vyšetrenia odhalíme ochorenie pečene, ponúkneme pacientovi možnosť následnej zdravotnej starostlivosti v hepatologickej ambulancii našej II. internej kliniky.“

Cirhóza pečene môže skrátiť život aj o 20 rokov

Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým výskytom chorôb pečene. „Najčastejšou chorobou je nealkoholové stukovatenie pečene, ktorá je často asociovaná s metabolickým syndrómom,“ vysvetľuje prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., prednosta II. internej kliniky. Najčastejšou príčinou úmrtia na pečeňové choroby je alkoholová choroba pečene. Podľa dostupných údajov je na Slovensku najväčší výskyt dekompenzovanej  cirhózy pečene na svetev úmrtnosti na cirhózu pečene je Slovensko na štvrtom mieste v Európe. „Cirhóza pečene sa veľmi často vyskytuje v produktívnom veku, v priemere skráti život pacienta o 20 rokov. Nie je teda prekvapením, že úmrtie na cirhózu patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtia ľudí v produktívnom veku na Slovensku, čo má nemalé celospoločenské následky,“ dodáva profesor.