Ilustračná foto - personál

UNLP získala najmodernejší očný operačný mikroskop s precíznou navigáciou

O tom, že oči sú okná do našej duše už niet pochýb. Nikdy neklamú, prezradia čo cítime a odhalia žiaľ i trápenie. Môžu byť unavené, opuchnuté, začervenané… Ide snáď o najtajomnejší orgán ľudského tela. Napriek tomu, že sú dosť malé, dokážu odhaliť aj väčšie zdravotné ťažkosti. Vďaka rýchlemu technologickému vývoju dnes už vieme aj tento relatívne malý orgán ľudského tela správne liečiť a úplne presne operovať. Každodenná práca našich oftalmológov s najnovšou technológiou je toho dôkazom a najväčšou odmenou je spokojný pacient. Jednou z najmodernejších pomôcok oftalmologickej praxe na Očnom oddelení UNLP Košice v areáli na Rastislavovej je mobilný operačný mikroskop s kompletným vybavením na operatívu patológie oblasti oka. Získali sme ho vďaka Integrovanému regionálnemu operačnému programu v rámci projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 obstaraním zdravotníckej infraštruktúry pre UNLP Košice v celkovej hodnote takmer 300-tisíc EUR.

Operatér sa v oku orientuje so 100% presnosťou

Prístroj patrí k najvyššej generácii očných mikroskopov. Má precízny navigačný systém, po celý čas sleduje pohyby oka pacienta. Ak sa aj pacient pohne, prístroj to presne zameriava a drží pozíciu oka. Vďaka tomu sa operatér orientuje v oku so 100% presnosťou. Okrem toho mikroskop prenáša obraz s kvalitným rozlíšením jednak na veľkú obrazovku, ako aj operatérovi do okulárov. „Dokážeme ním realizovať všetky typy operácií oka, jeho predného aj zadného segmentu, teda vonkajších i vnútorných častí oka. Často sú to náročné operácie sklovca, sietnice, či diery v makule, ako aj akútne a poúrazové stavy. Patríme medzi pracoviská na východnom Slovensku, ktoré sa zaoberajú vážnymi aj ojedinelými diagnózami – napr. amocie oka (odlučovanie sietnice), nádory oka, realizujeme rôzne náročné mikroinvazívne zákroky. Kvalitný operačný výkon a spokojný pacient je priorita,“ hovorí  primárka Očného oddelenia MUDr. Barbora Horváthová.

Moderný očný mikroskop nie je náročný na prípravu operácie, nevyžaduje si takmer žiadne nastavenia, čo v prípade starších mikroskopov predstavovalo isté zdržanie. Za jedno dopoludnie ním dokážu na Očnom oddelení operovať viac ako 10 pacientov.