Ilustračná foto - personál

UNLP získala pri príležitosti 100. výročia ocenenie MČ Košice-Západ

UNLP Košice pri príležitosti jej okrúhleho jubilea udelil starosta MČ Košice-Západ, Marcel Vrchota, cenu za mimoriadne zásluhy vo verejnoprospešnej činnosti a pri záchrane ľudských životov na slávnostnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva.
Ocenenie za nemocnicu prevzala námestníčka Úseku liečebno-preventívnej starostlivosti pre internistické odbory MUDr. Ivana Baraníková, ktorá uviedla, že ocenenie patrí všetkým zamestnancom našej nemocnice, zdravotníckym aj nezdravotníckym: „My všetci, ktorí v tejto nemocnici pracujeme sa snažíme, aby sme prinavrátili ľuďom, to, čo je najcennejšie – zdravie. Nesmierne nás teší, že v týchto pohnutých časoch ste si na zdravotníkov spomenuli a verím, že ocenenie Mestskej časti Košice-Západ bude 100. výročie otvorenia nemocnice pripomínať všetkým generáciám, ktoré po nás prídu.“

Štátna nemocnica v Košiciach na Rastislavovej 43 bola slávnostne otvorená 24. júna 1924 ako prvá nemocnica na území Slovenska. V januári 1981 k nej pribudol areál na Triede SNP 1 s poliklinikou. Oba areály dnes tvoria jeden kompaktný celok – Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice, ktorá je dnes druhou najväčšou štátnou nemocnicou koncového typu pre vyše 1,5 mil. obyvateľov východného Slovenska. Poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť a v špecifických odboroch patrí medzi lídrov na Slovensku. Má vyše 1300 pacientskych lôžok a pracuje v nej okolo 3800 zamestnancov. Za svoje medicínske výsledky v rôznych oblastiach, získala naša nemocnica mnoho prestížnych ocenení nielen na európskej, ale i svetovej úrovni.