Ilustračná foto - personál

Upratovanie vlastnými kapacitami je účinnejšie aj počas pandémie

Viac než 118-tisíc metrov štvorcových plochy, spolu 4.200 samostatných priestorov v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice si od dnes upratuje druhé najväčšie zdravotnícke zariadenie vlastnými pracovnými silami. Ide o oba nemocničné areály na Tr. SNP, aj na Rastislavovej ulici.
„Od dnešného dňa máme vlastný personál 150 upratovačiek, ktoré sa budú starať o čistotu a hygienu našich nemocničných pracovísk. Som presvedčený, že sa nám tak podarí efektívnejšie bojovať s nemocničnými nákazami. Dôležité je aj to, že v čase pandémie je pre nás upratovanie vlastnými kapacitami oveľa efektívnejšie a rýchlejšie,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ján Slávik, MBA.
Posledné mesiace UNLP využila na prípravu upratovania vo vlastnej réžii
V oboch areáloch má nemocnica od dnes spolu 160 kontaktných upratovacích miest, ktoré sú pokryté personálom a príslušnou technikou. „V uplynulých týždňoch sme absolvovali intenzívne prípravy, aby bola zabezpečená technika, upratovacie sady a ochranné pracovné pomôcky pre upratovací personál. Ďalší pracovníci sa zaškoľovali na prácu so strojovou čistiacou technikou,“ vysvetlil výkonný riaditeľ UNLP Košice pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD..
Harmonogram upratovania počíta po novom s efektívnejšou a častejšou údržbou. Ide predovšetkým o tie priestory, ktoré si to vyžadujú najviac, či už operačné sály alebo jednotky intenzívnej starostlivosti.

Upratovanie

„Veľkú pozornosť sme venovali aj informovaniu našich zdravotníkov, vrchných sestier, riadiacich pracovníkov, ako aj ostatných zamestnancov o tom, ako sa bude po novom realizovať upratovanie na jednotlivých pracoviskách,“ dodal výkonný riaditeľ.

UNLP sa pripojila k trendu
Medzi novými upratovačkami je viac než 120 zamestnankýň, ktoré aj doposiaľ upratovali v UNLP. Vedenie nemocnice sa na ich prevzatí medzi svojich zamestnancov dohodlo s doterajším dodávateľom služieb. Upratovanie totiž posledných viac ako 20 rokov nemocnica zabezpečovala externou formou. „Napriek tomu, že naše nové pracovné sily majú veľké skúsenosti, nechceme nič podceňovať. Zvlášť v tomto období, ktoré je mimoriadne náročné na hygienu, čistotu a bezpečnosť. A tiež v čase, kedy sa zdravotnícke zariadenia pripravujú na tretiu vlnu pandémie,“ uzavrel generálny riaditeľ.
UNLP sa tak pridala k mnohým štátnym, ale aj súkromným zdravotníckym zariadeniam, ktoré si upratujú vlastnými kapacitami. Tým, že má nemocnica upratovanie vo vlastnej správe, môže jednoduchšie implementovať opatrenia, ktorými sa zabezpečuje príslušný hygienicko-epidemiologický štandard. Prvotné investície UNLP na nové vybavenie predstavujú 78.000 eur, do budúcna sa však počíta s úsporou približne 200-tisíc eur ročne. Tieto financie plánuje vedenie použiť na ďalšie zvyšovanie čistoty a kvality hygieny.