Ilustračná foto - personál

Urgentný príjem 2. typu bude na Rastislavovej

UNLP Košice, pracovisko Rastislavova

Urgentný príjem na Rastislavovej ulici sa v krátkom čase zaradí medzi moderné URGENTY  2. typu. V Univerzitnej nemocnici  L. Pasteura Košice máme viaceré pracoviská, ktoré poskytujú nepretržitú zdravotnú starostlivosť pacientom  pri náhlom zhoršení zdravotného stavu,  či po úrazoch.

V súčasnosti sa na Tr. SNP nachádza Oddelenie urgentného príjmu, kde sa koncentruje ošetrovanie akútnych stavov na jedno miesto. Na Rastislavovej ulici je však táto starostlivosť realizovaná v rôznych pavilónoch – podľa umiestnenia zdravotníckych pracovísk. Úrazy sú ošetrované v budove Kliniky úrazovej chirurgie a v ďalších objektoch  v areáli sú umiestnené ambulancie, ktoré vyhľadajú pacienti pri akútnych neurologických, internistických, stomatologických, očných či ďalších zdravotných problémoch.

URGENT 2.typu ilustračné foto

Dobrá zmena pre pacienta

„Toto by sa v krátkom čase malo zmeniť. Na Rastislavovej ulici pripravujeme moderný urgentný príjem 2. typu. Pacienti na jednom mieste, 24 hodín denne, 7 dní v týždni nájdu  ambulancie, ktoré sú najčastejšie potrebné pre liečbu ich náhlych zdravotných ťažkostí,“ vysvetľuje generálny riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ján Slávik, MBA. „Bude to pre pacientov určite pohodlnejšie, keď nájdu potrebné medicínske pracoviská na jednom mieste. Okrem toho tu budú môcť absolvovať aj všetky akútne zobrazovacie vyšetrenia vrátane USG, RTG a CT,“ dodáva riaditeľ.

V súčasnosti UNLP pracuje na schválení potrebnej dokumentácie tak, aby Urgentný príjem 2. typu mohol začať fungovať na Rastislavovej čo najskôr. „Ambulancie, ktoré v monobloku chýbali, sme už pripravili po materiálno-technickej stránke a takisto máme pripravené aj personálne zabezpečenie. Akonáhle budeme mať urgentný príjem schválený zdravotnými poisťovňami, otvoríme ho pre pacientov,“ doplnil MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH, námestník pre chirurgické odbory.  „Naše urgentné príjmy považujeme za dôležitú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ide o súčasť celého reťazca, práve preto sme pristúpili ku skvalitneniu urgentného príjmu na Rastislavovej,“ dodal R. Čellár.

Modernizácia urgentného príjmu aj na Tr. SNP

UNLP následne plánuje rekonštrukčné práce aj na Oddelení urgentného príjmu na Tr. SNP, aby sa kvalita ošetrovacieho procesu zlepšila na oboch pracoviskách. „Budúcnosťou je vybudovanie moderného, špičkového urgentného príjmu na Tr. SNP,“ uviedol generálny riaditeľ.

Čo je urgentný príjem 2. typu

Tento typ urgentného príjmu poskytuje komplexnú akútnu zdravotnú starostlivosť pacientom tak ako Oddelenie urgentnej medicíny. Na urgentných príjmoch 2. typu však musí byť dostupné väčšie spektrum špecialistov, ako aj prístrojové a materiálno-technické zabezpečenie. Čo znamená, že je tam viac špecialistov na jednom mieste s kompletným zdravotníckym vybavením.

„Veríme, že vytvorenie Urgentného príjmu 2. typu povedie k skvalitneniu starostlivosti o pacientov,“ uzatvára generálny riaditeľ.