Ilustračná foto - personál

V covidovej zóne nemocnice bude bezpečnejšie

Pre COVID vyčlenenú nemocnicu na Rastislavovej ulici sme vďaka finančným darom vo výške 18.300 € zakúpili ďalšie technické zariadenia, ktoré dezinfikujú vzduch aj povrch medicínskeho vybavenia v miestnostiach pre zdravotníkov i pacientov.

Moderná ochrana OAIM – plazmové čističky vzduchu

Plazmové dezinfektory ovzdušia zamedzia šírenie patogénov vo vzduchu na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM), kde sú aktuálne, počas pandémie COVID-19, hospitalizovaní kriticky chorí pacienti. „Vďaka štyrom plazmovým čističkám vzduchu sa na tomto pracovisku zvýši bezpečnosť práce pre viac ako 100 zamestnancov – lekárov, sestry, sanitárov, medikov aj upratovačky. Moderná technológia nám zaručí aj prevenciu pred šírením nozokomiálnych (nemocničných) nákaz medzi hospitalizovanými pacientmi na OAIM,“ zhrnul výhody nových zariadení výkonný riaditeľ UNLP pre liečebno-preventívnu starostlivosť Martin Paulo.

Germicídne žiariče pre covidové oddelenia

Prostredie covidových pracovísk je rizikové najmä z hľadiska šírenia mikroorganizmov v ovzduší. Všetky prístroje na čistenie a dezinfekciu sú preto mimoriadne dôležité. Zakúpené germicídne žiariče ničia mikroorganizmy ako sú baktérie, plesne, kvasinky a vírusy vrátane koronavírusu, ktorý sa dokázateľne šíri vzduchom. „Germicídne žiariče, ktoré dezinfikujú vzduch, sme inštalovali do ďalších izieb pacientov a miestností sestier a lekárov. Tie, ktoré dezinfikujú aj povrchy bez prítomnosti osôb, sme umiestnili na operačné sály a vyšetrovne. Sú vybavené pohybovým senzorom. Na reprofilizované oddelenia v areáli na Rastislavovej sme inštalovali spolu 25 germicídnych žiaričov.“

Celkové náklady na doplnenie tohto vybavenia stáli 18.300 €. „Moje poďakovanie v mene vedenia nemocnice patrí Nadácii SPP a Východoslovenskej energetike Holding a.s. za finančný dar v prospech našich pacientov a personálu v prvej línii,“ uzavrel Martin Paulo.

Nadácia SPP prispela sumou 7.800 eur na zakúpenie 4 plazmových dezinfektorov vzduchu pre OAIM. Na nákup germicídnych žiaričov VSE Holding a.s. darovala 10.500 eur.