Ilustračná foto - personál

V UNLP na Tr. SNP znovu zaparkujete

Zrekonštruované parkovisko Tr. SNP

Od štvrtka 4.11.2021 môžete v našom areáli na Tr. SNP znovu parkovať.
Rekonštrukcia ciest a parkovísk v celkovom rozsahu 2600 m2 je čiastočne zrealizovaná.
V ďalšej etape, v priebehu pár, dní bude zrekonštruovaná zadná časť parkoviska smerom k Lekárskej fakulte UPJŠ Košice.
Ďakujeme pacientom, zamestnancom, klientom, verejnosti, že trpezlivo vydržali obmedzenia.