Ilustračná foto - personál

V UNLP obmedzujeme voľný pohyb osôb a zavádzame zákaz návštev

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Personál v skafandroch

Každý, kto vstupuje do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, musí mať prekryté dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu FFP2. Od dnes zároveň v druhej najväčšej nemocnici na Slovensku obmedzujeme voľný pohyb osôb na minimum. Nové opatrenia a usmernenia pre pacientov vychádzajú z aktuálneho COVID automatu pre červený stupeň.

„Momentálne máme už 43 kovidových pacientov, stúpa aj počet kriticky chorých. Na umelú pľúcnu ventiláciu je napojených osem ťažko chorých, ďalší deviati na JIS potrebujú neinvazívny vysokoprietokový kyslík. Vzhľadom k rýchlosti šírenia ochorenia COVID-19 považujeme za nevyhnutné prijať nové opatrenia, ktorými posilníme ochranu zdravia a bezpečnosť pacientov, ale aj našich zdravotníkov,“ hovorí generálny riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ján Slávik, MBA.

Zo 43 kovidových pacientov je 93% nezaočkovaných.

Biely, alebo červený náramok pre COVID rizikového pacienta

Pacienti sa musia podrobiť centrálnej triáži pred vstupom na jednotlivé pracoviská. „Na centrálnej triáži dostanú všetky vstupujúce osoby náramok, ktorý umožní nášmu personálu ľahko identifikovať, či je pacient rizikový alebo nie. Biely náramok dostanú nerizikoví pacienti. Pokiaľ u pacienta pri vstupe náš personál zaznamená zvýšenú teplotu a prejavy respiračného ochorenia, označí ho červeným náramkom, pretože ide o rizikového pacienta, resp. pacienta s potvrdeným ochorením COVID-19,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.

Ak personál identifikuje pri triáži rizikového pacienta, okamžite kontaktuje príslušné oddelenie. Manažovanie zdravotnej starostlivosti oňho sa následne realizuje v špecifickom režime. „Pokiaľ ide o plánované vyšetrenia v ambulanciách, chceme požiadať našich pacientov, aby aj naďalej využívali telefonické triedenie a objednávanie. Objednaným pacientom odporúčame prísť na dohodnutý čas s kratším predstihom,“ dodáva Ľ. Beňa.

Zákaz návštev až do odvolania

Personál bude aktívne kontrolovať a usmerňovať pacientov na svojich pracoviskách. Kvôli eliminácii rizika šírenia ochorenia v UNLP od dnes zavádzame zákaz návštev až do odvolania. „Výnimku zo zákazu majú osoby v paliatívnej starostlivosti, ťažko chorí alebo umierajúci. O možnosti návštevy takéhoto pacienta rozhoduje vedúci lekár pracoviska, prípadne službukonajúci lekár. Povolené sú aj návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým alebo umierajúcim,“ uzatvára generálny riaditeľ.

Pacienti sa nateraz nebudú môcť pohybovať voľne po areáli nemocnice, okrem lôžkového oddelenia, kde sa nachádzajú. Sprievod má pacient povolený výhradne v opodstatnených prípadoch, ako sú hendikepovaní pacienti, či detský pacient. Priniesť alebo odniesť osobné veci možno hospitalizovaným pacientom denne od 15.00 do 16.00 hod..